Försurning

Försurning orsakad av olika utsläpp är tyvärr ett fortsatt problem i många av våra vattendrag. Då återhämtningen från försurningsskadorna går långsamt är det nödvändigt att kalkningen i många vatten måste upprätthållas för att fisken ska kunna leva och vi ska kunna fiska. Sportfiskarna fortsätter att bevaka och påverka i frågan genom bland annat opinionsarbete.

AKTUELLT