Tillgänglighets- och friluftsbidraget

Förbundet ställer under 2024 ett bidrag på 150 000 kr till förfogande för anslutna föreningar för att stötta deras arbete med att skapa och bibehålla ett tillgängligt, intressant och välkomnande fiskevatten.

Med detta bidrag vill förbundet täcka in en lucka i dagens bidragssystem och ge våra föreningar möjligheten att söka medel för att göra sina förvaltade fiskevatten ännu mer trevliga, tillgängliga och relevanta för medlemmar och allmänhet. Tillgänglighets- och friluftslivsbidraget på 150 000 kronor kan ses som en konkret och riktad åtgärd för att komplettera förbundets möjligheter att stötta där vi kan och där behoven finns. Bidraget finansieras med stöd av Svenskt Friluftsliv.

Detta kan våra föreningar söka medel för:

Olika typer av handikappsanpassningar och tillgänglighetsinsatser:
Fiskebryggor, plattformar och spångar. Olika typer av markberedning: vägar, framkomliga stigar, parkeringar etc.

Båtar: Inköp av båtar (till fiske) för uthyrning/utlåning, åror, upprustning av båtar etc.

Friluftslivsåtgärder: Byggande av vindskydd, anläggande av eldplatser, inköp av soptunnor etc.

Informationsåtgärder: Framtagning och inköp av skyltar, framtagning av djup- och fiskekartor etc.

Förbundet är också öppna för andra förslag som ryms inom ramen för dessa åtgärdsområden.

OBS! Föreningar som beviljades medel 2023 kan inte söka bidraget 2024.

Läs också villkoren för bidraget innan ni söker: Villkor 2024

För frågar kontakta: oscar.trowald@sportfiskarna.se

 

ANSÖKAN är ännu öppen för 2024!

Efter 31/3 görs en första fördelning av bidraget, därefter löpande ansökningstid

OBS! Förbundet hanterar inga bidragsansökningar 1/7 - 15/8.