Tillgänglighets- och friluftsbidraget

Förbundet ställer under 2022 ett nytt bidrag på 200 000 kr till förfogande för anslutna föreningar för att stötta deras arbete med att skapa och bibehålla ett tillgängligt, intressant och välkomnande fiskevatten.

Men detta nya bidrag för 2022 vill förbundet täcka in en lucka i dagens bidragssystem och ge våra föreningar möjligheten att söka medel för att göra sina förvaltade fiskevatten ännu mer trevliga, tillgängliga och relevanta för medlemmar och allmänhet. Tillgänglighets- och friluftslivsbidraget på 200 000 kronor kan ses som en konkret och riktad åtgärd för att komplettera förbundets möjligheter att stötta där vi kan och där behoven finns. Bidraget finansieras med stöd av Svenskt Frilluftsliv.

Detta kan våra föreningar söka medel för:

Olika typer av handikappsanpassningar och tillgänglighetsinsatser:
Fiskebryggor, plattformar och spångar. Olika typer av markberedning: vägar, framkomliga stigar, parkeringar etc.

Båtar: Inköp av båtar för uthyrning/utlåning, åror, upprustning av båtar etc.

Friluftslivsåtgärder: Byggande av vindskydd, anläggande av eldplatser, inköp av soptunnor etc.

Informationsåtgärder: Framtagning och inköp av skyltar, framtagning av djup- och fiskekartor etc.

Förbundet är också öppna för andra förslag som ryms inom ramen för dessa åtgärdsområden.

Läs också villkoren för bidraget innan ni söker: Villkor tillgänglighetsbidraget 2022

För frågar kontakta: oscar.trowald@sportfiskarna.se

OBS! ANSÖKAN ÖPPNAR IGEN 22/9 - YTTERLIGARE 100 000 KR FINNS ATT FÖRDELA