Gula Kortet

Fiskekortet som gäller i hela 58 sjöar och vattendrag i Göteborgsområdet! Artrikedomen i dessa vatten är mycket stor och du kan fiska med framgång efter allt från abborre, gädda, braxen och sutare till öring, lax och sik med metspö, spinnspö eller flugspö. Gula Kortet gäller för hela familjen och ungdomar till och med 19 år skrivna på samma adress. Familjeårskort kostar 400 kr, veckokort 100 kr och dagskort 50 kr.

Köp Gula kortet på: www.fiskekort.se/goteborg>>

Övriga försäljningsställen: fiskekort i butik>>

Läs mer om fiskeregler och annan info här>>

Lista över Gula Kortets rekordfiskar>>

Välj i menyerna nedan för att hitta fiskevatten:


I Stora Delsjön kan du hyra roddbåt av Sportfiskarna för att testa det fina fisket efter gädda, gös och abborre.