Fiskekort

Det ska vara enkelt att fiska! Sportfiskarna erbjuder digitala fiskekort till tusentals vatten via vår fiskekortsportal Fiskekort.se. Där ingår bland annat våra egna fiskekortsområden runt Stockholm och Göteborg och i Forshagaforsen. Sammantaget finns möjlighet att fiska allt från gädda, gös och abborre till lax, öring och karp i olika vatten i  nästan hela landet!

Fiskekort.se

Fiskekort.se är landets ledande portal för digitala fiskekort. Fiskekort.se gör det lätt för sportfiskare att köpa fiskekort digitalt via dator eller mobil. Vi erbjuder även alla fiskevattenupplåtare att sälja sina fiskekort via portalen.
Kontakt Fiskekort.se
Mikael Dalman
0920-150 38
mikael.dalman@sportfiskarna.se

Till Fiskekort.se 

Sportfiskekortet -Stockholm

Sportfiskarna arrenderar och förvaltar bland annat Stockholms stads och Huddinge kommuns sjöar. Alla 40-tal vatten ingår i Sportfiskekortet som vi säljer som årskort till det mycket förmånliga priset 300 kr. Med Sportfiskekortet  får du även fiska på Gula kortets vatten i Göteborg. Alla ungdomar upp till 19 år kan hämta ut ett gratis juniorkort och sedan fiska fritt. Läs mer om Sportfiskekortet här.

Övriga digitala fiskekort i Stockholm

Sportfiskarna erbjuder även regnbågsfiske i Mellansjön och Kvarnsjön på Värmdö, karpfiske i Kärrsjön, samt kräftfiske.
Fiskekort till alla Sportfiskarnas vatten i Stockholm finns till försäljning via: www.fiskekort.se/stockholm

Gula Kortet -Göteborg

Gula Kortet är Sportfiskarnas fiskekort för 58 vatten i Göteborgs närhet, bland annat sjöarna i Vättlefjäll, Härskogen, Härsjöområdet, Nordsjöarna och rinnande vattendrag som Göta och Nordre älv. Artrikedomen i dessa vatten är stor med fiske efter allt från abborre till öring med metspö, spinnspö eller flugspö och vid isvinter med pimpelspö. Fiskekortet är ett familjekort och i Gula Kortets vatten får alla ungdomar under 16 år fiska fritt bara de följer uppgjorda fiskeregler. Köper du Gula kortet får du även fiska på Sportfiskekortets vatten i Stockholm. Läs mer om Gula Kortet här.

Övriga digitala fiskekort i Göteborg

Sportfiskarna erbjuder även regnbågsfiske via Blå kortet i Norra Långevattnet vid Kallebäck, och i Svartedalens fiskeområde norr om Kungälv. 
Fiskekort till alla dessa vatten finns till försäljning via: www.fiskekort.se/goteborg