Fiskelov

Under läsårets alla skollov arrangerar Sportfiskarna och anslutna föreningar lovaktiviteter runtom i landet. Nedan hittar ni information inför varje lov om de aktiviteter som genomförs runtom i landet!