Kalkning grund till lukrativt sportfiske i Härjedalen

Sportfisket är big business i Härjedalen med en omsättning på minst 40 miljoner årligen. En av förutsättningarna för ett attraktivt sportfiske är friska produktiva fiskevatten. Här spelar kalkningen av försurade vatten en viktig roll i Härjedalen.

Enligt beräkningar gjorda av Länsstyrelsen i Jämtlands län spenderar varje sportfiskare omkring 400 kronor per dygn i Härjedalen, detta inkluderar både lokala och tillresta sportfiskare. Det totala antalet fiskedygn per år beräknas uppgå till 100 000 vilket då ger en summa på 40 miljoner. Enligt Janne Gabrielsson, ansvarig för fiskefrågor i Härjedalens kommun kan den faktiska omsättningen vara högre.

– Det finns olika beräkningar av hur mycket pengar varje fiskare spenderar per dygn, andra beräkningar visar på upp mot 825 kronor dygn. Det är naturligtvis inte fel att räkna försiktigt men det vore bra med så aktuella och precisa siffror som möjligt. 40 miljoner är med största sannolikhet lågt räknat, säger Janne Gabrielsson.

I Härjedalens kommun kalkas främst vatten i sydöstra delen av kommunen i området runt Lillhärdal och Lofsdalen. Exempel på sportfiskevatten som kalkas är Veman, Rånden och Härjeåns vattensystem, vilka alla har höga naturvärden och hyser fin harr och öring.

– Kalkningen är oerhört viktig för att upprätthålla vattenkvaliteten och för all biologisk mångfald, inte bara de fiskar vi bedriver sportfiske efter. Om kalkningen skulle avslutas förtidigt skulle det både hota biologiska värden och innebära att man ödelade tidigare investeringar i kalkningsinsatser. Sannolika följder av ett för tidigt kalkavslut skulle exempelvis vara skador på bottenfauna och reproduktionsstörningar på öring och harr, och naturligtvis då även på sikt ett sämre sportfiske, berättar Janne Gabrielsson.

Sportfiske är en näring med stor utvecklingspotential, Jordbruksverket anger i sin strategi för fritidsfiske och fisketurism att fisketurismen minst ska fördubblas till 2020.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv