Förbundsstyrelsen

Sportfiskarnas styrelse är mellan kongresserna ytterst ansvarig för förbundets verksamhet. Styrelsen väljs på kongressen som hålls vartannat år.

Ordförande


Eva Thörnelöf, Nynäshamn
Tel: 0707-32 30 06
eva.thornelof(a)sportfiskarna.se

Utbildad biolog som i yrkeslivet bland annat arbetat på Naturvårdsverket, Fiskeriverket och forskningsstiftelsen MISTRA , bland annat i olika chefspositioner. Har även en kort period arbetat på Statsrådsberedningen. Hon betecknar sig själv som ”miljöbyråkrat” i huvudsak i statsförvaltningen och stiftelsevärlden. Hennes arbete har också inneburit att verka i olika myndighetsstyrelser, insynsråd, stiftelsestyrelser, forskningsprogramstyrelser samt styrelseuppdrag i ideella föreningar och samfälligheter. Dessutom uppdrag att företräda Sverige i internationella sammanhang, exempelvis konventionen om långväga transporter av förorenande ämnen, Europeiska Miljöbyrån inom Arktissamarbetet samt klimatmötet i Paris 2015. Invald i förbundsstyrelsen 2020.

Ledamöter


Vice ordförande
Johan Antti, Luleå
Tel: 070-340 41 55
johan.antti(a)sportfiskarna.se

Dedikerad sportfiskare med en bred bakgrund som statstjänsteman. Johan har fiskat sedan barnsben med en särskild kärlek för laxfiske i svenska och norska älvar, svenskt fjällfiske och norrländskt skärgårdsfiske. Han har också en lång bakgrund i det organiserade sportfisket och sitter idag med i styrelsen i Bodens Sportfiskeklubb.

Johan är utbildad jurist och kan uppvisa en lång och framgångsrik karriär inom svensk statsförvaltning, där han i hemlänet Norrbotten har verkat som regionskattedirektör, länsråd och kanslichef vid länsstyrelsen. Han har tidigare också varit kommundirektör i Övertorneå kommun. Under samma tid verkade han också i dryga 10 år som svensk ordförande för samarbetsorganet Finsk-svenska gränsälvskommittén, baserat kring Torneälvens avrinningsområde och gällande gränsavtal mellan Finland och Sverige. Invald i förbundstyrelsen 2024.

 


Mikael Tuneld, Karlstad
Tel: 070-2413048
mikael.tuneld(a)sportfiskarna.se

Biolog med inriktning mot sötvattensekologi. Har lång erfarenhet av statligt naturvårdsarbete, biotopvård i rinnande vatten samt skydd och vård av lax- och öringstammar. Är engagerad inom Vänerns sportfiskare med insatser för vattenvård, fiskevård och sportfiskeutveckling i Vänern och Klarälven. Invald i förbundstyrelsen 2008.

 


Tony Söderblom, Rimbo
Tel: 0706-04 12 25
tony.soderblom(a)sportfiskarna.se

Gästrike till ursprunget, utvandrad till Stockholm och sedermera Roslagen. Verksam inom IT-branschen sedan 80-talet och jobbar idag på GE Healthcare i Uppsala med vad som bäst kan sammanfattas som global systemförvaltning.

Fiskat sedan barnsben och har en bred fiskekompetens med tyngdpunkt på mete och numera också predatorfiske efter gös och abborre. Tävlingskarriär på 30+ år med medaljer i pimpel, traditionellt och internationellt mete. Har även mångårig erfarenhet från den internationella metearenan utan spö i handen genom många förtroendeuppdrag på landslagsnivå.

Lång erfarenhet av Sportfiskarna, både som medlem i 40år och genom styrelse- och andra förtroendeuppdrag på klubb och distriktsnivå. Invald i förbundsstyrelsen 2014.
 

 
Dan Källman, Göteborg
Tel: 0705-98 93 22
dan.kallman(a)sportfiskarna.se

Tulltjänsteman på Tullverket sedan 1990, även utbildad inom fiskeribiologi och miljövård. Har även arbetat en kortare period på Fiskeriverket.

Engagerad havsfiskare med intresse för havsmiljön. Flera styrelseuppdrag bland annat Göteborgs Havsfiskeklubb sedan 1985 och distriktsstyrelsen för Sportfiskarna Väst sedan slutet av 1999, där han är tävlings- och havsansvarig. Fungerat som Tävlingsledare både för Vallgravsmetet och ett antal SM och NM i havsfiske.

Började fiska som barn och medlem i Sportfiskarna sedan 80-talet. Har varit inblandad i Pater Noster Cup sedan slutet på 80-talet och åker fortfarande emellanåt på enstaka tävlingar. Fiskade tidigare allt överallt, men prioriterar numera kvalitet framför kvantitet. Invald i förbundsstyrelsen 2016. Ordörande i tävlingskommittén.

 

 
Per Larsson, Kalmar
Tel: 0706-22 37 79
per.larsson(a)sportfiskarna.se

Professor på Linnéuniversitet, Institutionen för biologi och miljö.Expert på bland annat Östersjöns kustnära bestånd av rovfisk. Invald i förbundsstyrelsen 2016.

 


Sivan Jansson, Älvkarleby
Tel: 070-292 25 83
sivan.jansson(a)sportfiskarna.se

Lång bakgrund inom det organiserade sportfisket och har haft en särskild betydelse för tjejers och kvinnors möjligheter att få prova på fiske och att få kunna dela intresset tillsammans med andra. År 2003 grundade hon den rikstäckande fiskeföreningen för kvinnor – Fjällorna, som hon i mer än 20 år har drivit med både framgång och stort engagemang.

Under flera år arbetade Sivan som kanslichef på Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt och arbetade därefter som projektledare på Sportfiskarnas huvudkontor med fokus på kvinnors fiske, medlemsförmåner och medlemsservice. Under snart 30 år har Sivan arrangerat flugfiskekurser för hundratals intresserade. Invald i förbundsstyrelsen 2024.

 


Ellen Bruno, Täby
Tel: 0767-86 95 12
ellen.bruno(a)sportfiskarna.se

Utbildad marinbiolog som arbetat med havs- och vattenfrågor i mer än 15 år. Hon har tidigare arbetat i statlig förvaltning, EU-kommissionen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och  Marine Stewardship Council. Arbetar nu på Östersjöcentrum, Stockholms universitet. Frågor i fokus har varit sötvattenfrågor som kalkning och övergödning till havsfrågor som marint skyddade områden, havsplanering och marint skräp. Mest tid och fokus har de senaste åren ägnats åt fiskefrågor (särskilt lax och ål), båtmiljöfrågor samt vattenkraft. Invald i förbundsstyrelsen 2020.


Benny Lindgren, Göteborg
070-5353775
benny.lindgren(a)sportfiskarna.se

Benny är samhällsvetare och gymnasielärare och han har arbetat många år som chef inom skolans värld. Benny Lindgren har lång erfarenhet av det organiserade sportfisket genom klubb- och distriktsverksamhet inom distrikt Väst där han ansvarat för bland annat informations- och personalfrågor. En tid var han distriktsordförande. På frilansbasis var han redaktör för Sportfiskarnas medlemstidning Svenskt Fiske 2003–2021. Han har även skrivit förbundets jubileumsbok ”Sportfiskarna och livet under ytan” samt en rad andra böcker, främst om laxfiske. Han var också redaktör för böckerna ”Värna Västerhavet” samt ”Kustfiske och fiskevård”. Invald i förbundsstyrelsen 2022.