Förbundsstyrelsen

Sportfiskarnas styrelse är mellan kongresserna ytterst ansvarig för förbundets verksamhet. Styrelsen väljs på kongressen som hålls vartannat år.

Ordförande


Eva Thörnelöf, Nynäshamn
Tel: 0707-32 30 06
eva.thornelof(a)sportfiskarna.se

Utbildad biolog som i yrkeslivet bland annat arbetat på Naturvårdsverket, Fiskeriverket och forskningsstiftelsen MISTRA , bland annat i olika chefspositioner. Har även en kort period arbetat på Statsrådsberedningen. Hon betecknar sig själv som ”miljöbyråkrat” i huvudsak i statsförvaltningen och stiftelsevärlden. Hennes arbete har också inneburit att verka i olika myndighetsstyrelser, insynsråd, stiftelsestyrelser, forskningsprogramstyrelser samt styrelseuppdrag i ideella föreningar och samfälligheter. Dessutom uppdrag att företräda Sverige i internationella sammanhang, exempelvis konventionen om långväga transporter av förorenande ämnen, Europeiska Miljöbyrån inom Arktissamarbetet samt klimatmötet i Paris 2015. Invald i förbundsstyrelsen 2020.

Ledamöter


Vice ordförande
Michael Kanold, Årjäng
Tel: 070-491 80 59
michael.kanold(a)sportfiskarna.se

Började fiska i slutet av 1950-talet och har haft jakt och fiske som sina stora fritidssysselsättningar alltsedan dess. Ordförande för Sällskapet Sportfiskare i Göteborg under 8 år efter några år som styrelseledamot. Har sedan 1990-talet varit engagerad i Sportfiskarna Väst och sedan 2006 vice ordförande och kassör i distriktet som har stort fokus på fiskevård och ungdomsverksamhet. Även ordförande i fem FVO:n i Göteborgsområdet.

Är nu pensionär bosatt i Värmland och driver en lokal fiskevårdsområdesförening Struven Stora Le och är styrelseledamot i föreningen Nordmarksfiskarna med engagemang i Klassdraget och andra ungdomsverksamheter.

Valdes in i Sportfiskarnas förbundsstyrelse 2004 och är sedan 2008 vice ordförande och ansvarig för Fiskevårdskommitténs arbete.

 


Mikael Tuneld, Karlstad
Tel: 070-2413048
mikael.tuneld(a)sportfiskarna.se

Biolog med inriktning mot sötvattensekologi. Har lång erfarenhet av statligt naturvårdsarbete, biotopvård i rinnande vatten samt skydd och vård av lax- och öringstammar. Är engagerad inom Vänerns sportfiskare med insatser för vattenvård, fiskevård och sportfiskeutveckling i Vänern och Klarälven. Invald i förbundstyrelsen 2008.

 


Tony Söderblom, Rimbo
Tel: 0706-04 12 25
tony.soderblom(a)sportfiskarna.se

Gästrike till ursprunget, utvandrad till Stockholm och sedermera Roslagen. Verksam inom IT-branschen sedan 80-talet och jobbar idag på GE Healthcare i Uppsala med vad som bäst kan sammanfattas som global systemförvaltning.

Fiskat sedan barnsben och har en bred fiskekompetens med tyngdpunkt på mete och numera också predatorfiske efter gös och abborre. Tävlingskarriär på 30+ år med medaljer i pimpel, traditionellt och internationellt mete. Har även mångårig erfarenhet från den internationella metearenan utan spö i handen genom många förtroendeuppdrag på landslagsnivå.

Lång erfarenhet av Sportfiskarna, både som medlem i 40år och genom styrelse- och andra förtroendeuppdrag på klubb och distriktsnivå. Invald i Sportfiskarnas förbundsstyrelse 2014 med tävlingsfisket som fokusområde.
 

 
Dan Källman, Göteborg - invald 2016
Tel: 0705-98 93 22
dan.kallman(a)sportfiskarna.se

Tulltjänsteman på Tullverket sedan 1990, även utbildad inom fiskeribiologi och miljövård. Har även arbetat en kortare period på Fiskeriverket.

Engagerad havsfiskare med intresse för havsmiljön. Flera styrelseuppdrag bland annat Göteborgs Havsfiskeklubb sedan 1985 och distriktsstyrelsen för Sportfiskarna Väst sedan slutet av 1999, där han är tävlings- och havsansvarig. Fungerat som Tävlingsledare både för Vallgravsmetet och ett antal SM och NM i havsfiske.

Började fiska som barn och medlem i Sportfiskarna sedan 80-talet. Har varit inblandad i Pater Noster Cup sedan slutet på 80-talet och åker fortfarande emellanåt på enstaka tävlingar. Fiskade tidigare allt överallt, men prioriterar numera kvalitet framför kvantitet. Invald i förbundsstyrelsen 2016.

 

 
Per Larsson, Kalmar - invald 2016
Tel: 0706-22 37 79
per.larsson(a)sportfiskarna.se

Professor på Linnéuniversitet, Institutionen för biologi och miljö.Expert på bland annat Östersjöns kustnära bestånd av rovfisk. Invald i förbundsstyrelsen 2016.

 


Ewa Lindstrand, Ljustorp i Timrå
Tel: 0703-07 30 10
ewa.lindstrand(a)sportfiskarna.se

Ewa har lång erfarenhet av fackligt och politiskt arbete som förtroendevald och som kommunstyrelsens ordförande i Timrå i fyra mandatperioder. Hon har stor erfarenhet av påverkansarbete och av media. Skarvfrågan är en av de frågor som Ewa drivit hårt i Timrå kommun och i Västernorrlands län där hon bor. Hon driver ett nätverk för företagsamma kvinnor och idag är hon mentor för flera kommuner som vill stärka sitt företagsklimat. Ewa Lindstrand representerar ett starkt ledarskap och stora kunskaper om organisationsutveckling, personalfrågor, ekonomi, mentorskap och ett brett nätverk både inom näringslivet och i övrigt. Invald i förbundsstyrelsen 2020.


Ellen Bruno, Täby
Tel: 0767-86 95 12
ellen.bruno(a)sportfiskarna.se

Utbildad marinbiolog som arbetat med havs- och vattenfrågor i mer än 15 år. Hon har tidigare arbetat i statlig förvaltning, EU-kommissionen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och  Marine Stewardship Council. Arbetar nu på Östersjöcentrum, Stockholms universitet. Frågor i fokus har varit sötvattenfrågor som kalkning och övergödning till havsfrågor som marint skyddade områden, havsplanering och marint skräp. Mest tid och fokus har de senaste åren ägnats åt fiskefrågor (särskilt lax och ål), båtmiljöfrågor samt vattenkraft. Invald i förbundsstyrelsen 2020.


Benny Lindgren, Göteborg
070-5353775
benny.lindgren(a)sportfiskarna.se

Benny är samhällsvetare och gymnasielärare och han har arbetat många år som chef inom skolans värld. Benny Lindgren har lång erfarenhet av det organiserade sportfisket genom klubb- och distriktsverksamhet inom distrikt Väst där han ansvarat för bland annat informations- och personalfrågor. En tid var han distriktsordförande. På frilansbasis var han redaktör för Sportfiskarnas medlemstidning Svenskt Fiske 2003–2021. Han har även skrivit förbundets jubileumsbok ”Sportfiskarna och livet under ytan” samt en rad andra böcker, främst om laxfiske. Han var också redaktör för böckerna ”Värna Västerhavet” samt ”Kustfiske och fiskevård”. Invald i förbundsstyrelsen 2022.