Förbundsstyrelsen

Sportfiskarnas styrelse är mellan kongresserna ytterst ansvarig för förbundets verksamhet. Styrelsen väljs på kongressen som hålls vartannat år.

Ordförande


Joakim Ollén, Malmö
Tel: 070-354 24 07

joakim.ollen(a)sportfiskarna.se

Jurist, hemmahörande i Malmö. VD i fastighetsbolaget Kunskapsporten AB och WWF Ambassadör.
Tidigare bl.a kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö, generaldirektör för Lantmäteriet och koncernchef för Akademiska Hus.
Passionerad flugfiskare som fiskar lax och havsöring i Mörrumsån, men gärna också fiskar i havet, sjöar, fjällfiske, kort sagt med olika redskap där fiskemöjligheter finns!

Ledamöter


Vice ordförande
Michael Kanold, Årjäng
Tel: 070-491 80 59
michael.kanold(a)sportfiskarna.se

Började fiska i slutet av 1950-talet och har haft jakt och fiske som sina stora fritidssysselsättningar alltsedan dess. Ordförande för Sällskapet Sportfiskare i Göteborg under 8 år efter några år som styrelseledamot. Har sedan 1990-talet varit engagerad i Sportfiskarna Väst och sedan 2006 vice ordförande och kassör i distriktet som har stort fokus på fiskevård och ungdomsverksamhet. Även ordförande i fem FVO:n i Göteborgsområdet.

Är nu pensionär bosatt i Värmland och driver en lokal fiskevårdsområdesförening Struven Stora Le och är styrelseledamot i föreningen Nordmarksfiskarna med engagemang i Klassdraget och andra ungdomsverksamheter.

Valdes in i Sportfiskarnas förbundsstyrelse 2004 och är sedan 2008 vice ordförande och ansvarig för Fiskevårdskommitténs arbete.Mikael Tuneld, Karlstad
Tel: 054-563 404
mikael.tuneld(a)sportfiskarna.se

Biolog med inriktning mot sötvattensekologi. Har lång erfarenhet av statligt naturvårdsarbete, biotopvård i rinnande vatten samt skydd och vård av lax- och öringstammar. Är engagerad inom Vänerns sportfiskare med insatser för vattenvård, fiskevård och sportfiskeutveckling i Vänern och Klarälven.Carina Wallin, Skellefteå
Tel: 0730-38 13 98
carina.wallin(a)sportfiskarna.se

Fotograf och grafisk formgivare på Skellefteå kommun. Ägnar största delen av sin fritid åt olika typer av fiske- och miljöfrågor eller strövar i naturen med ett flugspö och/eller en kamera i handen. Är sedan 25 år tillbaka en hängiven flugfiskare. Har flera styrelseuppdrag, bland annat som ledamot i Stiftelsen för Östersjölaxen och i den lokala flugfiskeklubben Strömsländan. Invald i Sportfiskarnas förbundsstyrelse 2012.


Ewa Falklind, Stenkullen
Tel: 072-2225714
ewa.falklind(a)sportfiskarna.se

BackOffice Ekonom på Riskkontrollenheten på Akademiska Hus sedan augusti 2018. Innan dess jobbade jag 35 år på Swedbank, senast med bankens största företagskunder.
Sitter som kassör och ledamot i Fjällornas styrelse, en sportfiskeklubb för tjejer. Är med i Floda Sportfiskeklubb, med Säveån som hemmavatten, där jag även utför fisketillsyn.
Sjunger och jobbar som funktionär i Göteborg Gospel. En driven föreningsmänniska som älskar sportfiske och sång.
Invald i Sportfiskarnas förbundsstyrelse 2012.Tony Söderblom, Rimbo
Tel: 0706-04 12 25
tony.soderblom(a)sportfiskarna.se

Gästrike till ursprunget, utvandrad till Stockholm och sedermera Roslagen. Verksam inom IT-branschen sedan 80-talet och jobbar idag på GE Healthcare i Uppsala med vad som bäst kan sammanfattas som global systemförvaltning.

Fiskat sedan barnsben och har en bred fiskekompetens med tyngdpunkt på mete och numera också predatorfiske efter gös och abborre. Tävlingskarriär på 30+ år med medaljer i pimpel, traditionellt och internationellt mete. Har även mångårig erfarenhet från den internationella metearenan utan spö i handen genom många förtroendeuppdrag på landslagsnivå.

Lång erfarenhet av Sportfiskarna, både som medlem i 40år och genom styrelse- och andra förtroendeuppdrag på klubb och distriktsnivå. Invald i Sportfiskarnas förbundsstyrelse 2014 med tävlingsfisket som fokusområde.


 
Dan Källman, Göteborg - invald 2016
Tel: 0705-98 93 22
dan.kallman(a)sportfiskarna.se

Tulltjänsteman på Tullverket sedan 1990, även utbildad inom fiskeribiologi och miljövård. Har även arbetat en kortare period på Fiskeriverket.

Engagerad havsfiskare med intresse för havsmiljön. Flera styrelseuppdrag bland annat Göteborgs Havsfiskeklubb sedan 1985 och distriktsstyrelsen för Sportfiskarna Väst sedan slutet av 1999, där han är tävlings- och havsansvarig. Fungerat som Tävlingsledare både för Vallgravsmetet och ett antal SM och NM i havsfiske.

Började fiska som barn och medlem i Sportfiskarna sedan 80-talet. Har varit inblandad i Pater Noster Cup sedan slutet på 80-talet och åker fortfarande emellanåt på enstaka tävlingar. Fiskade tidigare allt överallt, men prioriterar numera kvalitet framför kvantitet.

 

 
Per Larsson, Kalmar - invald 2016
Tel: 0706-22 37 79
per.larsson(a)sportfiskarna.se

Professor på Linnéuniversitet, Institutionen för biologi och miljö.Expert på bland annat Östersjöns kustnära bestånd av rovfisk.