Drygt 154 miljoner söks av länen för kalkning 2015

Många län har ökat sina ansökningar för verksamhetsåret 2015, främst för att kompensera för prisökningar på kalk och bränsle.

De 17 län som fortfarande bedriver kalkningsverksamhet söker framförallt för omkalkning av vattendrag: drygt 135 miljoner. Ansökningarna för kalkning via så kallade kalkdoserare i vattendrag summerar i ansökan på drygt 11,3 miljoner. Ansökningar för ombyggnad av doserare summerar på drygt 4,6 miljoner. Värmlands-, Dalarnas- och Jämtlands län söker medel för att projektera/installera nya doserare.

Mest medel av länen söker Värmlands län: drygt 24 miljoner. Värmland är även det enda län som söker för nykalkning då Länsstyrelsen avser att kalka Kvarnån, ett försurningspåverkat biflöde till Klarälven där man upptäckt förekomst av Klarälvslax.

– Vi planerar att sprida omkring 31 139 ton kalk under 2015. Kalken är redan upphandlad till förhållandevis förmånliga priser, men vi har i ansökan tagit höjd för beräknade kostnadsökningar för bränsle. I länet finns elva platser där nya doserare kan komma i fråga. Under 2015 planeras projektering för tre av dessa, Nordmarksälven, Havån och Halån, berättar Jens Andersson, kalkhandläggare på Länsstyrelsen i Värmlands län.

De fyra länsstyrelser som söker mest medel till kalkning är Värmlands län: 24,6 miljoner, Västra Götalands län: 23,2 miljoner, Jämtlands län: 19,7 miljoner och Västerbottens län: 16,9 miljoner.

 
 

Kategorier: Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv