Anslut er förening till Sportfiskarna!

Sportfiskarna har idag ca 400 anslutna föreningar. Vi vill såklart organisera ännu fler! På denna sida kan ni hämta all information som behövs för att ansluta er förening till Sportfiskarna. Längst ner på sidan finns både fysisk ansökningsblankett och digitalt ansökningsformulär! 

Välj anslutningsform!

- MEDLEMSKLUBB, FÖRBUNDSKLUBB ELLER FISKEVÅRDSOMRÅDE?

Medlemsklubb

En förmånlig anslutningsform som lämpar sig för de klubbar där medlemmarna vill ha ett personligt medlemskap i Sportfiskarna. Alla medlemmar får tidningen Svenskt Fiske, olycksfallsförsäkring och alla övriga förmåner som ingår i medlemskapet.

Klubben får tillgång till Sportfiskarnas medlemsregister där man enkelt kan administrera sina medlemmar och även kommunicera via e-postfunktionen. Alla medlemmar får ett medlemskort med distrikttillhörighet och klubbens namn, vilket skickas ut direkt till medlemmarna. Sportfiskarns medlemsenhet kan hjälpa medlemsklubbarna med administration kring exempelvis adressändringar eller beställning av borttappade medlemskort. Klubben betalar medlemsavgiften per medlem
och det tillkommer ingen övrig avgift för klubben. 

OBS. Minsta årliga debitering är 10 seniormedlemskap.

Förbundsklubb

En enklare anslutningsform där endast klubben ansluts som medlem. Medlemmarna får inget personligt medlemskap men klubben kan ta del av samma föreningsförmåner som t.ex. medlemsklubbarna.

Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområden ansluter sig till förbundet som på rådande villkor som för förbundsklubb kategori 3. Anslutningsformen är reglerad till en fast kategori då storleken på ett FVO inte baseras på antalet medlemmar, utan snarare på de vatten som ett FVO förvaltar.

Medlemsavgifter

 

För mer info om att ansluta er förening kontakta medlemsenheten: medlem@sportfiskarna.se eller 08-410 80 600

 

ANSÖK OM MEDLEMSKAP:

Ansök direkt med vårt digitala formulär

Alternativt ladda ner vår ansökningsblankett