Om Sportfiskarnas Regioner

Sedan 2019 har Sportfiskarna delat in verksamheten geografiskt i fem olika regioner. Syftet är att förbundet ska arbeta med alla  sportfiskefrågor exempelvis som fiskevård, ungdomsverksamhet och påverkansarbete över hela landet. Du information om alla regionernas verksamhet på respektive regions sida.