Om Sportfiskarnas Regioner

Sportfiskarna har delat in verksamheten geografiskt i fem olika regioner. Syftet är att förbundet ska arbeta med alla sportfiskefrågor exempelvis som fiskevård, ungdomsverksamhet och påverkansarbete över hela landet. Du hittar information om alla regionernas verksamhet på respektive regions sida.