Länsstyrelsen i Jämtlands län installerar ny analysutrustning för pH-mätning

Länsstyrelsens vattenlaboratorium i Östersund startar nu upp ett nytt slutet system för att uppnå en mer tillförlitlig mätning av pH-värden.

Länsstyrelsens vattenlaboratorium i Östersund är landets mest anlitade laboratorium för kalkeffektsuppföljning. Det har tidigare via försurningsexperten Johan Ahlström på Miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Västerbottens län uppmärksammats att Länsstyrelsens mätningar visat höga pH-värden i förhållande till alkalinitet. Vid kontroll med vattenprover tagna vid samma tillfälle men analyserade på SLU visade dessa prover på pH värden som låg omkring 0,2 pH enheter lägre. Skälet till Länsstyrelsens överskattningar av pH har varit att vattenproverna har analyserats i ett öppet system där vattenproverna har hällts ur provflaskor och analysen skett i öppna behållare, vilket ger en avgång av kolsyra från vattenproverna och därmed ett högre uppmätt pH-värde. Felmarginalerna kan vid vissa pH-intervall bli upp till 0,35 pH-enheter. I SLU:s laboratorium sker mätningen i slutna system utan samma avgång av kolsyra. Länsstyrelsens vattenlaboratorium kommer nu framöver att gå över till samma analysmetod med slutet system.

– Den första slutna anläggningen har precis installerats och nu vidtar olika mätningar och injusteringar för att kvalitetssäkra metodiken. Under senare delen av 2015 hoppas vi kunna analysera alla inkomma vattenprover enligt den nya analysmetoden. Det rör sig om cirka 15 000 analyser per år från landets vattendrag och sjöar. Vi behöver dock minst en anläggning till för att på sikt kunna erbjuda provtagning till alla länsstyrelser, berättar Börje Granath, Kvalitetsansvarig på Jämtlab.

Mer kalkning krävs med provtagning i slutet system?
De tidigare mätningarna på Länsstyrelsens laboratorium kan ha lett till överskattningar av pH-värden i kalkeffektsuppföljningen. Med nya mätningar i ett slutet system kan det visa sig att kalkningsmålen inte nås i samma utsträckning som tidigare mätningar påvisat. Efter många års optimerande bedrivs kalkningen idag med små marginaler. pH vid högflöde är därmed anpassat för att ligga strax över pH-målet. Med utgångspunkt i överskattat pH i vattenprover kan det därmed vara ganska många kalkningar där pH-målet i praktiken underskridits.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv