Region norr i Luleå

Kontoret i Luleå driver främst projekt för att få tillbaka mer vildlax till älvarna i norra Sverige.

Adress:
Sportfiskarnas Regionkontor Luleå
Aurorum 2
977 75 Luleå

norrbotten@sportfiskarna.se

Medarbetare:Projektledare lax
Glenn Douglas
070-570 22 89
glenn.douglas@sportfiskarna.se