Region norr i Luleå

Sportfiskarnas region norr har i dagsläget två kontor: ett i Luleå och ett i Gävle. Målsättningen är att inom en nära framtid etablera fler kontor i denna mycket stora region. Här finns stora möjligheter till utveckling av sportfiske, ungdomsverksamhet och fiskevård. Kontoret i Luleå driver flera projekt för att få tillbaka mer vildlax till älvarna i norra Sverige. Från kontoret i Gävle bedrivs fiskevård inriktad på att främst stärka kustnära rovfiskbestånd och på att skapa fria vandringsvägar och restaurera strömvatten.

Adress:
Sportfiskarnas Regionkontor Luleå
Aurorum 2
977 75 Luleå

Medarbetare:


Regionchef, biträdande generalsekreterare
Joel Norlin (stationerad i Visby)
08-410 80 632
joel.norlin@sportfiskarna.se


Projektledare lax
Glenn Douglas
070-570 22 89
glenn.douglas@sportfiskarna.se