Hållbart Sportfiske

Hållbarhet är en högaktuell samhällsfråga. Sportfiske och Sportfiskarnas verksamhet har stor potential att bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt finns hållbarhetsutmaningar även inom sportfisket och Sportfiskarnas verksamhet. Sportfiskarnas hållbarhetsarbete eftersträvar att öka hållbarheten i förbundets egen verksamhet, men också att inspirera till ett mer hållbart sportfiske och att påverka samhället för en hållbar förvaltning av våra vatten.

Hållbarhetsstrategi

Sportfiskarnas förbundsstyrelse har antagit nedanstående övergripande inriktningsmål som ska vägleda oss i att sätta mål och genomföra aktiviteter för en ökad hållbarhet. Centralt i Sportfiskarnas arbete är begreppet hållbart fiske. Med hållbart fiske avser vi ett fiske som bedrivs så att det inte långsiktigt äventyrar miljö, naturvärden, fiskbestånd eller lokalsamhällen. Sportfiskarna har ett särskilt ansvar för ett hållbart sportfiske och att utbilda i hur vi sportfiskare kan fiska mer hållbart.

Inriktningsmål för förbundets hållbarhetsarbete fram till 2030:

Sportfiskarna står för ett hållbart fiske och friluftsliv
•    En medlemsorganisation för alla
•    Vi inspirerar medlemmarna för ett hållbart fiske
•    Vi synliggör sportfiskets värden

Sportfiskarna bidrar till en bättre miljö och en hållbar samhällsutveckling 
•    Vi driver på för en hållbar förvaltning av hav och vatten
•    Vi stärker fiskbestånd och biologisk mångfald
•    Vår kompetens är efterfrågad

Sportfiskarnas verksamhet är hållbar
•    Vi ställer om verksamheten för att fasa ut fossila bränslen och minska miljöbelastningen
•    En attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare
•    En långsiktigt hållbar ekonomi

Hållbarhetsmål

Sportfiskarnas förbundsstyrelse har för första gången beslutat om konkreta mål för hållbarhetsarbetet. Målen sträcker sig över perioden 2024-25. Målen kommer följs upp i vår årsredovisning. Inför 2026 kommer nya hållbarhetsmål att sättas.

Hållbarhetsmål 2024-25 (länk till PDF)

Fiska hållbart!

Via länkarna nedan hittar du som är sportfiskare tips på hur du kan bidra till ett mer hållbart sportfiske. Tipslistan kommer att utökas framöver.
Uppförandekod för sportfiskare
Fiskevårda med Sportfiskarna 
Bygg en risvase
Fiskeland Gotland – Sportfiskarnas projekt för hållbart havsöringsfiske 
Sportfiskarnas råd för återutsättning av fisk
Keep Fish Wet – tips för återutsättning av fisk