Svavelutsläpp från fartyg ska minska

Strängare krav på svavelhalten i bränslen för fartyg både inom och utanför svavelkontrollområden införs från 1 juli.
 
Beslutet följer EU:s förändrade svaveldirektiv som träder i kraft den 18 juni 2014.

De skärpta kraven på svavelhalten i marina bränslen bidrar till bättre luft och att negativa effekter på människors hälsa minskar samt att försurning och övergödning minskar. Beslutet träder i kraft den 1 juli 2014.


- Att minska svavelutsläppen är en viktig del i arbetet för att nå de gemensamma miljökvalitetsmålen inom EU, säger miljöminister Lena Ek.


Det förändrade svaveldirektivet inom EU innebär skärpta bestämmelser om tillåten svavelhalt inom och utanför så kallade svavel-kontrollområden. Direktivet medger också att fartyg kan använda bränslen med en högre svavelhalt om fartyget renar avgaserna lika effektivt som om det använde ett bränsle med lägre svavelhalt. Bestämmelserna motsvaras av ändringarna i den svenska svavelförordningen.

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv