Fiskevårdsfonden 2024

Konkreta fiskevårdsåtgärder behövs för att våra fiskevatten ska kunna förbättras. Sportfiskarna stöttar därför årligen lokal fiskevård.  

I enlighet med önskan från avlidne sportfiskepionjären Sven O. Hallman har intäkterna från försäljningen av Hallmans sportfiskesamling donerats via Vattenfall till Sportfiskarna. Förbundet kan nu därför utlysa medel för 2024 ur Fiskevårdsfonden – till minne av Sven O. Hallman om 250 000 kr.

Läs gärna artikeln om Sven O. Hallman här.

Ansök om medel - 2024 

För att ansöka till Fiskevårdsfonden – till minne av Sven O. Hallman räcker en enkel projektbeskrivning. Vi hjälper gärna till med er ansökan. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner. 

Information om utdelning från fonden

Fondmedel beviljas år 2024 till lokala fiskevårdsprojekt, med tydlig långsiktig nytta för den biologiska mångfalden och sportfisket, utförda av en lokal organisation. Projekt bör finansieras i sin helhet av Fiskevårdsfonden – till minne av Sven O. Hallman. Biotopsvårdande projekt i strömmande vatten prioriteras. Projekt bör färdigställas under år 2024 - 2025. 

Berättigad att söka medel är organisation med anknytning till fiskevatten eller vattenvård samt distrikt inom eller förening ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Förbundsstyrelsen utgör fondens styrelse och fattar beslut om fördelning av medel. 

Villkor för bidraget 

- Ansökan ska innehålla en åtgärdsbeskrivning med budget samt information om var åtgärden ska genomföras. 

- Projektbidrag utbetalas med halva summan efter beslut om godkännande och halva summan efter mottagande av projektredovisning. 

- I den ekonomiska redovisningen skall ingå samtliga kostnader och intäkter. 

- Projektet och Fiskevårdsfonden – till minne av Sven O. Hallman ska marknadsföras i lokalmedia.

- Beviljade projekt kommer att erhålla en metallskylt som ska anslås i anslutning till projektet. 

- En kort text och bild skall lämnas för användning i Svenskt Fiske / Sportfiskarnas hemsida. 

- Bidragstagaren är återbetalningsskyldig om inte projektet genomförs. 

- Ansvaret för projektets genomförande ligger hos bidragstagaren, men förbundet bidrar gärna med rådgivning. 

Ansökan ska alltid innehålla följande uppgifter: 

- Namn på sökande förening eller organisation med kontaktuppgifter 

- Är er förening ansluten till Sportfiskarna (JA / NEJ) 

- Är vattnet som åtgärderna ska genomföras vid upplåtet för allmänt fiske (JA/NEJ) 

- Var ska åtgärderna genomföras. Beskriv gärna så noggrant som möjligt 

- Beskriv vad som ska göras i projektet och vad syftet är 

- När under året ska åtgärderna genomföras 

- Krävs det tillstånd från markägare eller myndighet för att genomföra projektet 

- Kostnader / Budget 

- Ska projektet finansieras med ytterligare pengar förutom från Fiskevårdsfonden – till minne av Sven O. Hallman 

- Utförs åtgärderna tillsammans med ytterligare aktör, exempelvis en annan förening eller företag 

Sista ansökningsdag för bidrag ur Fiskevårdsfonden – till minne av Sven O Hallman är 1 mars 2024. 

Ansökan görs enklast via vårt digitala formulär som ni hittar via denna länk.   

För mer info kontakta: 

Julius Jarving Ohlsson, 070-020 90 55, fiskevardsfonden@sportfiskarna.se 

Lämna bidrag till Fiskevårdsfonden 

Fiskevårdsfonden stöttas årligen med bidrag från bland andra Sportfiskemässan. I samarbete med iFiske ges nu också möjligheten för fiskekortsköpare att skänka pengar till Fiskevårdsfonden direkt vid köpet. Sportfiskarna riktar ett stort tack till alla som bidrar.

Bidrag till Sportfiskarnas Fiskevårdsfond kan också betalas till Swish 1239007295 eller till Bankgiro 900-7295. Ange "Bidrag till Fiskevårdsfonden" och från vem bidraget skänks. I de fall bidrag ges som minnesgåva vid persons frånfälle sänds minnesblad till angiven adress.