Fiskevårdsfonden

Konkreta fiskevårdsåtgärder behövs för att våra fiskevatten ska kunna förbättras. Sportfiskarna stöttar därför årligen lokal fiskevård. De senaste åren har summan legat på minst 200 000 kronor. För att ansöka till Fiskevårdsfonden räcker en enkel projektbeskrivning. Vi hjälper gärna till med er ansökan! Du kan även bidra till Fiskevårdsfonden, se info nedan för donationer. Under 2019 ersätts Fiskevårdsfonden av Jubileumsfonden.

Information om fonden

Fondens medel ska kunna delas ut till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar.
Förbundsstyrelsen beslutar årligen om vilken summa som skall avsättas för utdelning från fonden.
Berättigad att söka medel är distrikt inom eller förening ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Om särskilda skäl föreligger kan även ansökan från annan beaktas, exempelvis från organisation med nära anknytning till förbundet.
Förbundsstyrelsen utgör fondens styrelse och fattar beslut om fördelning av medel.

OBS: Under 2019 ersätts Fiskevårdsfonden av Jubileumsfonden och summan har höjts. Läs mer här: Jubileumsfonden.

Villkor för bidraget

Ansökan ska innehålla en åtgärdsbeskrivning med budget samt information om var åtgärden ska genomföras.
Under 10.000 kr utbetalas bidraget direkt, annars halva summan vid starten.
I den ekonomiska redovisningen skall ingå samtliga kostnader och intäkter.
Projektet och Sportfiskarnas Fiskevårdsfond skall marknadsföras i lokalpressen.
En kort text och bild skall lämnas för användning i Svenskt Fiske/ Sportfiskarnas hemsida.
Bidragstagaren är återbetalningsskyldig om inte projektet genomförs.
Ansvaret för projektets genomförande ligger hos bidragstagaren, men Förbundet bidrar gärna med rådgivning.

Sista ansökningsdag för utdelning av fiskevårdsmedel 2019

Det kommer att vara två ansökningsperioder under jubileumsåret, med sista ansökningsdag 15 mars respektive 15 september.
Ansökan kommer 2019 att bestå av ett enkelt webbformulär där projektbeskrivning och kontaktuppgifter mm fylls i. Mer info om ansökan kommer snart. Ansökan öppnas preliminärt i december. Läs mer här: Jubileumsfonden.

Lämna bidrag till Fiskevårdsfonden via våra 90-konton

Bidrag till Sportfiskarnas Fiskevårdsfond betalas till Plusgiro 90 03 70-8, eller till Bankgiro 900-3708.
Ange "Bidrag till Fiskevårdsfonden" och från vem bidraget skänks.  I de fall bidrag ges som minnesgåva vid persons frånfälle sänds minnesblad till angiven adress.