Sportfiskarnas rovfiskprojekt

Sportfiskarnas rovfiskprojekt stöds av insamlingen Rädda en gädda. Inom Rovfiskprojektet bedriver Sportfiskarna ett omfattande fiskevårdsarbete längs ostkusten. Målet är att förbättra bestånden av rovfiskar, främst gädda och abborre samt bidra till en friskare kustmiljö och en rik biologisk mångfald.

Läs mer om Sportfiskarnas Rovfiskprojekt >>

AKTUELLT

Finansiärer: