Vatten, fiske och friluftsliv – en fortbildningsdag med Sportfiskarna

Sportfiskarna genomför nu en helt egen pedagogfortbildning med utgångspunkt från våra regionkontor. Målet är mer fiske och friluftsliv på skoltid!

Lär dig mer om utomhuspedagogik, fiske och friluftsliv

Sportfiskarna välkomnar alla pedagoger i förskola, grundskola och fritidshem till en kostnadsfri och lärorik heldag vid vattnet tillsammans med oss. Med livet under ytan som utgångspunkt vill vi lyfta frågan om lärande utomhus och inspirera till ett rikare friluftsliv i skolan. Med fokus på praktiska moment vill vi kunna bidra till kunskap och vägar framåt för att ni ska kunna väva in fiske och ett vattennära friluftsliv i skolans undervisning. Du kan ladda hem en infofolder om fortbildningen här.

Innehåll under dagen:

Säkerhet och hänsyn vid friluftsliv nära vatten
Fiske – grundkunskaper, tips och prova-på
Klassdraget – en fiskedag för dina elever
Lekar och övningar som kopplar till vatten
Gemensam matlagning

Så anmäler du dig:

Du mejlar kontaktpersonen för den utbildning du vill gå. Se utbildningsprogrammet med kontaktpersoner längst ner på sidan.
Ladda hem denna Excelfil, fyll i de efterfrågade uppgifterna och bifoga filen i din anmälan.

Saknar du Excel? Skriv då dessa uppgifter direkt i mejlet:
Önskat fortbildningsdatum
Namn
Telefonnummer
E-post
Din skola
Ange om du lärare, Fritidspedagog eller Förskollärare
Ange vilken årskurs du undervisar i
Ange vilka ämnen du undervisar i
Ev. allergier/specialkost

UTBILDNINGSANSVARIGA 2021

Kontor Malmö
Kontakt och anmälan:
Patrick Friestad, 073 20 15 723, patrick.friestad@sportfiskarna.se  

Kontor Stockholm
Kontakt och anmälan:
Mattias Andersson, 08-41080641, mattias.andersson@sportfiskarna.se

Kontor Forshaga
Kontakt och anmälan:
Joakim Eriksson, 070-441 42 03, joakim.eriksson@sportfiskarna.se

Kontor Jönköping
Kontakt och anmälan:
Jonatan Slapokas, 076-610 18 20, jonatan.slapokas@sportfiskarna.se

Kontor Visby
Kontakt och anmälan:
Joakim Lyander, 0737-42 35 03, joakim.lyander@sportfiskarna.se

Kontor Göteborg

Kontakt och anmälan:
Hans Lindqwist, 08-410 80 608, hans.lindqwist@sportfiskarna.se

Kontor Gävle
Kontakt och anmälan:
Pär Dahlgren, 079-102 09 22, par.dahlgren@sportfiskarna.se

Kontor Jämtland
Kontakt och anmälan:
Eva Nordin Svedlundm, 079- 101 11 32, eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Kontor Luleå
Kontakt och anmälan:
Tobias Hellman, 079-1042420, tobias.hellman@sportfiskarna.se