Rädda Västerhavet

Vi belyser misshushållningen i Västerhavet – utkasten i bottentrålfisket, beståndskollapserna och bristerna i förvaltningen. I decennier har vi tillåtit ett överfiske på våra gemensamma fiskbestånd i Skagerrak och Kattegatt. Nu startar vi vår kampanj "Rädda Västerhavet". Du kan bidra genom att dela vår infografik, missa inte heller våra nyheter i flödet längre ner på sidan.

Det är dags att rädda Västerhavet!

De politiska besluten har prioriterat kortsiktiga ekonomiska intressen. Kvoterna har satts över den vetenskapliga rådgivningen och stora mängder utkast i bottentrålfisket har förvärrat situationen. Havets skafferi är tömt. Trots den akuta krisen i havet tas inga obekväma beslut av ansvariga beslutsfattare. Utöver att tillsätta utredningar och peka på kunskapsbrist har varken det tidigare Fiskeriverket, dess efterföljare Havs- och vattenmyndigheten eller de senaste decenniernas regeringar gjort några avgörande insatser för att få tillbaka fiskbestånden i Västerhavet. Vi står nu med en så monumental fiskbrist jämfört med 1980-talet att många viktiga arter inte längre fångas på spö.

För att rädda de sista fiskarna krävs omedelbar handling:

1.    Stoppa bottentrålfisket – flytta ut trålgränsen!

2.    Stoppa dumpningen av död fisk – kontrollera fiskebåtarna!

3.    Stoppa fisket på småtorsk – höj minimimåttet!

Årtionden av överfiske trots starka varningssignaler:

1994 släpptes boken Värna Västerhavet, som då varnade för överfiskets konsekvenser för fiskbestånden och havsmiljön. Trots detta har inget hänt.

Sportfiskarna skickade under 2022  Värna Västerhavet tillsammans med ett följebrev till dåvarande regering, miljö- och jordbruksutskottet samt Havs- och vattenmyndigheten som en påminnelse om att inget hänt sedan boken gavs. Det har nu gått 30 år.

Stötta vår kamp för Västerhavet

Som alltid behöver förbundet ditt stöd för att vi ska kunna genomföra vårt arbete på bästa sätt. Ju fler vi är, desto starkare röst har vi tillsammans. Är du inte medlem ännu så kan du bli det här.

Vill du lämna ett frivilligt bidrag till Sportfiskarnas arbete? Varje krona vi får in går till vår verksamhet för friska vatten och ett hållbart fiske, för alla. Mer pengar in betyder mer fiskevård, opinionsbildning och aktiviteter. 

Du kan läsa mer om att lämna ett bidrag här, eller:

Swisha direkt till: 123 900 72 95.

AKTUELLT