Välkomna att fiska på Uppsalakortet

Sportfiskarnas Uppsalakort ger dig tillgång till fiske på olika sjöar i Uppland. Fiska allt från gädda och abborre till björkna, ruda och sutare i såväl lättillgängliga som i ensligt liggande naturvatten. På denna sida hittar du kortfattad info om varje sjö. Vår ambition är även att kontinuerligt knyta nya vatten till kortet i syfte att öka tillgängligheten till bra och väl förvaltade fiskevatten i Uppsala län. Det digitala fiskekortet köper du via denna länk på ifiske.se >> 

 

Allmän info:

Sportfiskarnas Uppsalakort ger dig i dagsläget tillgång till fiske i ett 10-tal sjöar i Uppland. Fiska allt från gädda och abborre till björkna, ruda och sutare i såväl lättillgängliga som i ensligt liggande naturvatten. Fiskekorten säljs endast digitalt. Uppsalakortet finns som 24-timmarskort för 100 kr, sjudagarskort för 200 kr samt årskort för 450 kr (350kr medlem). Årskortet gäller i 365 dagar från inköpstillfället. Du som är upp till 19 år gammal fiskar gratis på Uppsalakortets vatten. Läs om vilka fiskeregler som gäller här. OBS! Köper du det innan årsskiftet 2022/2023 så får du dessutom fram till och med april 2023 tillgång till fiske på alla de vatten som ingår i Sportfiskekortet, totalt ett 40-talet vatten runt Stockholm. Se hela listan med de sjöar som ingår i Uppsalakortet nedan.


Fin gädda från sjön Trehörningen där man kan hyra båt.

Sjölista med info:

Bruksdammen
Fiskarter: abborre, gärs, gädda, mört, braxen, björkna, ruda, sarv och sutare.
Beskrivning: vegetationsrik sjö som ingår i Forsmarksåns vattensystem. Maxdjup 3 m. Platser där man kan komma åt att fiska finns främst i den östra och västra delen av sjön. Vanliga fiskar: abborre, mört och braxen.
Fisketips: abborrar över 41 cm har fångats på provfiske.
Enirokarta
Karta med parkeringsplats

Eckarfjärden
Fiskarter: abborre, gärs, gädda, mört och sutare.
Beskrivning: näringsfattig men syrerik skogssjö med måttligt färgat vatten. Maxdjup 2,6 m. Vanliga fiskar: mört och abborre.
Fisketips: här finns chans på fina sutare på uppemot 2,5 kg.
Enirokarta
Karta med parkeringsplats

Fiskarfjärden
Fiskarter: gädda, abborre, mört och sutare.
Beskrivning: grund sjö med mycket växtlighet. Maxdjup 2 m. På ett ställe i sjöns södra del finns fastmarksstrand. 
Fisketips: prova flötmete med majs efter sutare.
Enirokarta
Karta med parkeringsplats

Lumpen
Fiskarter: abborre, gärs, gädda, brax.
Beskrivning: måttligt näringsrik sjö med färgat vatten. Fast mark finns främst på östra sidan. Sjön kantas av ett ca 20-40 meter glest vassbestånd. Maxdjup 1,9 m.
Fisketips: Möjlighet finns att sjösätta mindre båt, flytring eller kajak från en grusväg i sjöns norra del och på egen hand utforska sjöns fiske.
Enirokarta
Karta med parkeringsplats

Mörtsjön
Fiskarter: abborre, braxen, mört.
Beskrivning: fin liten skogs- och myrsjö med bland annat abborre, mört och braxen. Från en grusväg går en stig ett par hundra meter fram till sjön där det finns en anlagd eldplats. Sjön omges av en fast och framkomlig mossestrand och glest bevuxen tallskog. Maxdjup 2,1 m.
Fisketips: sjön passar för fina familjefiskeutflykter då den är lättåtkomlig och har eldplats.
Enirokarta
Karta med parkeringsplats

Ramsen och Trehörningen
Fiskarter: abborre, mört, gädda, björkna, braxen, gärs, nissöga.
Beskrivning: Ramsen är en måttligt näringsrik sjö med relativt lite vegetation som via en kanal är förbunden med sjön Trehörningen. Sjöarna ligger vid Fjällnora friluftsgård där det finns servering och fina iordningställda grillplatser. Sjöarna nås med bil eller kollektivtrafik (Linje 810 - Hållplats Fjällnora Friluftsområde). Båtar i finns att hyra i serveringen på Fjällnora Friluftsgård. Man får ej lägga i och fiska från egen båt. Vid hyra av bår ingår Uppsalakortets dagskort i båthyran och behöver ej köpas separat. Vinterfiske från isen är tillåtet på kommunens vatten i Ramsen men ej i Trehörningen då det där plogas en skridskobana. OBS! Fiskekortet gäller endast på kommunens vatten i sjöarna. Se karta över fiskeområdet här.
Fisketips: hyr båt och utforska fisket med vår djupkarta. För artjägaren förekommer enligt tidigare provfisken den ovanliga fisken nissöga.
Enirokarta
Karta med parkeringsplats

Södra Åsjön
Fiskarter: abborre, sutare, gädda, gärs, björkna, braxen, mört, sarv.
Beskrivning: en grund brunvattensjö med ett maxdjup strax under 4 m.
Fisketips: Stor abborre och sutare har fångats i sjön vid tidigare provfisken.
Enirokarta
Karta med parkeringsplats

Ubby-Långsjön
Fiskarter: Gädda, abborre, mört
Beskrivning: Ubby-Långsjön ligger i Norrtälje Kommun i Uppland mellan Almunge och Rånäs. Åk till Långa bryggans väg 31. Där finns möjlighet att sjösätta båt i naturramp men observera att all motorbåtstrafik med förbränningsmotor är förbjudet i hela sjön. Observera område på iFiske som inte ingår i fiskekortet. 
Enirokarta
Karta med naturramp