Fisket i Forshagaforsen

Strax nedanför det första vandringshindret i Klarälven finns Forshagaforsens fiskevårdsområde. Forshagaforsen är framförallt känt för sitt lax- och öringsfiske och besöks årligen av sportfiskare från hela världen. Här finns dock även ett mycket bra fiske efter andra arter, både i älven och i närområdets övriga vatten.

Lax och öring i Forshagaforsen

Fisket efter lax och öring bedrivs under sommaren på dispens från Länsstyrelsen, och mycket fisk som vandrar upp från Vänern för lek samlas då i området. Men redan när vårsolen börjar värma frusna sportfiskefingrar och isen försvinner från älven så är det en del lokala fiskare som börjar fiska öring igen. I början av året är det framförallt övervintrad lax och öring som nappar, men under våren brukar även den första blanka öringen fångas. Den största delen av fisket görs med fluga, vilket också är den enda tillåtna metoden i de bästa laxfiskezonerna. Antalet fiskekort som säljs är begränsat, vilket ger sportfiskare större möjligheter till bättre och mer trivsamt fiske. Mestadels sker fisket från ankrad båt men vid lägre vattenföring kan man ibland vada och fiska.

Fiske efter andra arter

Även förutom laxen och öringen finns mycket bra sportfiskemöjligheter i Forshaga. Varje år landas bland annat flera gäddor över tio kilo, och våren 2014 landades en gädda på 131 cm på fluga rätt utanför sportfiskecentret! Gäddfisket kan såklart bedrivas året runt, men de största exemplaren brukar tas på hösten och våren. På senhösten och vintern är det också många som ger sig ut på jakt efter Klarälvens storlakar, och lakar över fyra kilo är inte ovanligt.
Ett annat kul fiske som kan ge stor fisk under våren är idfisket. En enkel och effektiv metod för idfisket är bottenmete, och det är inte omöjligt att få idar över tre kilo i Forshagaforsen på våren.

Fiskekort

Under  20 maj-15 okt, måste man boka plats och köpa fiskekort på Forshagaforsens Sportfiskecenter. Fiskesträckan är då indelad i zoner och begränsat antal fiskare som får fiska varje dag på zon 1-3. På zon 4 gäller obegränsat antal men kort köps endast via Forshagaforsens Sportfiskecenter under denna period, ring 054-87 68 30 för mer info och köp. Under lågsäsong ,16 okt-19 maj, kan man köpa sitt fiskekort på  iFiske https://www.ifiske.se/fiske-forshaga-forsen.htm.

Exempel på stora fiskar fångade i Forshagaforsen:
Lax: 11,2 kg
Öring: 10,4 kg
Gädda: 131 cm

För mer information om fisket:
www.forshagaforsen.com
www.facebook.com/forshagaforsen
forshagaforsen@sportfiskarna.se