Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder

halaan_800
Foto: Länsstyrelsen i Värmlands län
Halån i norra Värmland som ingår i Norra Finnskoga FVOF är tydligt försurningspåverkad vilket bekräftats i biologiska undersökningar. Ån har hittills inte omfattats av kalkningsåtgärder eller biotopvård.

I åns strömpartier finns ett litet naturligt öringbestånd som skulle kunna öka och utgöra grunden för ett förbättrat sportfiske om ån åtgärdades. De åtgärder som krävs är framförallt kalkning men även viss biotopåterställning efter flottledningsrensning. Ån har höga naturvärden genom sitt öringbestånd och genom att den nästan helt saknar vandringshinder. Förutom ett partiellt vandringshinder i form av rester från flottningsepoken vid Badsjöosen, är ån på den svenska sidan tillgänglig för fiskvandring i sin helhet.

– Att ett så stort försurat strömmande vatten med öring aldrig kalkats är tragiskt. Öringen är stressad av dålig vattenkemi och har naturligtvis svårt att reproducera sig. Ån är mycket ovanlig och värdefull genom att inga definitiva vandringshinder finns på en så lång sträcka, berättar Jens Andersson, kalkhandläggare på Länsstyrelsen i Värmlands län.

Den drygt 27 kilometer långa Halån kommer från Norge och rinner sedan i cirka 13 kilometer i Sverige, för att sedan åter flöda in i Norge i den av gränsen delade sjön Halsjön. Kalkningsåtgärder behövs, där en kalkdoserare placerad vid t ex Bråtedammen i Norge är ett alternativ. Ån klassas ha Måttlig ekologisk status. Problem att tidigare samfinansiera kalkningen tillsammans med norska myndigheter är en av orsakerna till att ån aldrig kalkats.

– Vi överväger att söka medel för att nykalkning av ån. Med tanke på att vi minskat kalkdoserna bara i Värmlands län med över 30 % sedan 2006 bör medel nu ha frigjorts för att möjliggöra nykalkning av Halån, kommenterar Jens Andersson.

Idag bedrivs inget nämnvärt sportfiske i ån, då öringbeståndet för en tynande tillvaro men kalkning och biotopvård skulle kunna få öringbeståndet och åns övriga biologiska liv att förbättras avsevärt. Då ån rinner genom i stort sett väglöst land är vildmarkskänslan längs med ån påtaglig, och det finns säkerligen ett otal fina fiskeplatser att upptäcka, bara fisken i ån får en chans.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: nykalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv