Viktiga dokument

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2022

Sportfiskarnas Effektrapport 2023

Finanspolicy
Förbundsstadgar
Hållbarhetspolicy
Styrdokument insamling
Styrdokument för att motverka och hantera jäv och oegentligheter
Styrdokument för att hantera klagomål
Uppförandekod
Visselblåsarpolicy

Kongressprotokoll med handlingar 2022

Protokoll Sportfiskarnas kongress 2022
Bilaga 1 - Kongressen 2022 - Program kongress
Bilaga 2 - Kongressen 2022 - Föredragningslista
Bilaga 3 - Kongressen 2022 - Incheckningslista
Bilaga 4 - Kongressen 2022 - Sportfiskarna Årsredovisning 2020 inkl revisionsberättelse
Bilaga 5 - Kongressen 2022 - Sportfiskarna Årsredovisning 2021 inkl revisionsberättelse
Bilaga 6 - Kongressen 2022 - Motion 1-13 med förbundsstyrelsens svar och förslag till behandling
Bilaga 7 - Kongressen 2022 - Riktlinjer för verksamhetsplan och budget 2022 - 2023
Bilaga 8 - Kongressen 2022 - Valnämndens förslag

Kongressprotokoll med handlingar 2020

Protokoll Sportfiskarnas kongress 2020
Bilaga 1 - Kongressen 2020 - Övergripande information
Bilaga 2 - Kongressen 2020 - Föredragningslista
Bilaga 3 - Kongressen 2020 - Incheckningslista kongress 2020
Bilaga 4 - Kongressen 2020 - Årsredovisning och revisionsberattelse 2018
Bilaga 5 - Kongressen 2020 - Årsredovisning och revisionsberattelse 2019
Bilaga 6 - Kongressen 2020 - Förbundsstyrelsens proposition 2020.1 och 2020.2
Bilaga 7 - Kongressen 2020 - Motion 1-17 med förbundsstyrelsens svar och förslag till behandling
Bilaga 8 - Kongressen 2020 - Riktlinjer för verksamhetsplan och budget 2020-2021
Bilaga 9 - Kongressen 2020 - Valnämndens förslag samt motiveringar förtjänsttecken