Webbinarier

Sportfiskarna anordnar kontinuerligt  webbinarier för våra anslutna föreningar. Ett webbinarium är ett digitalt live-sänt utbildningstillfälle som kan ges på olika teman med relevans för fiskeföreningar och FVO.
 

Om kommande webbinarier:

Under 2023 kommer tonvikten att ligga på grundläggande föreningsutbildning med fokus på stöd för styrelsearbete. Dessa utbildningar genomförs i samarbete med vårt studieförbund Studiefrämjandet och specialanpassas för våra föreningars behov. Under hösten ska också ett eller två webbinarier arrangeras på temat fiskevård och förvaltning. Utbildningarna sker via mötesplattformen Zoom och det är enkelt att delta. Det enda ni egentligen behöver är en dator eller telefon med internetanslutning. 

 

Program 2023    

 

Utbildning i föreningskunskap i samarbete med Studiefrämjandet
Onsdag 5/4, 18:30 – 21:00
En digital utbildning för anslutna föreningar under ledning av Studiefrämjamdet med fokus på styrelse- och föreningsarbete. Kursmaterial och intyg till samtliga deltagare. Här finner du mer info och anmälan.

Valberedningsutbildning i samarbete med Studiefrämjandet
Onsdag 3/5, 18:30 – 20:30
En digital utbildning för anslutna föreningar under ledning av Studiefrämjandet med fokus på valberedningsarbete. Kursmaterial och intyg till samtliga deltagare. Här finner du mer info och anmälan. 

Fiskevård: Team Röding
Måndag 2/10, 14:00-15:30
Ett webbinarium under ledning av Sportfiskarna där vår egen "rödingdoktor" Sven Norman talar kring forskning och fiskevård kring fjällrödingen. En gästföreläsare från Länsstyrelsen i Jönköping berättar om Vätterns röding, beståndsstatus och aktuell fiskevård. Anmälan görs till: utbildning@sportfiskarna.se, namn och förening och vilket webbinarium som avses räcker som info.

Fritidsfisket i Sverige
Måndag 6/11, 14:00-15:30
Sportfiskarnas Mattias Larsson presentarar ett regionalt förbundsprojekt kring fritidsfisket och Jordbruksverket går igenom den nationella översikten. Anmälan görs till: utbildning@sportfiskarna.se, namn och förening och vilket webbinarium som avses räcker som info.

Fiskevård: Tema Asp
Måndag 4/12, 14:00-15:30
Ett webbinarium helt med fokus på aspen i Sverige. Gästföreläsningar ges kring det nationella åtgärdsprogrammet och Upplandsstiftelsen berättar om sitt omfattande fiskevårdsarbete till förmån för aspen i Uppland. Anmälan görs till: utbildning@sportfiskarna.se, namn och förening och vilket webbinarium som avses räcker som info.

Vad erbjuder Sportfiskarna alla anslutna föreningar?
Onsdag 6/12, 18:00 – 20:00
Ett webbinarium där Sportfiskarnas medlemsenhet presenterar alla de medlemsförmåner som man som ansluten förening kan nyttja genom sitt medlemskap. Ett stort utrymme finns för frågor!
Anmälan görs till: utbildning@sportfiskarna.se, namn och förening och vilket webbinarium som avses räcker som info.

 

 

Ni deltar på samtliga webbinarier via Sportfiskarnas egen sida för digitala möten:

 Sportfiskarna – ZOOM – Sportfiskarna Live