Webbinarier

Från och med 2022 kommer Sportfiskarna kontinuerligt att anordna webbinarier för våra anslutna föreningar. Ett webbinarium är ett digitalt live-sänt utbildningstillfälle som kan ges på olika teman med relevans för fiskeföreningar och FVO.
 

Om kommande webbinarier:

Under hösten 2022 kommer tonvikten att ligga på grundläggande föreningsutbildning med fokus på stöd för styrelsearbete. Dessa utbildningar genomförs i samarbete med vårt studieförbund Studiefrämjandet och specialanpassas för våra föreningars behov. Under hösten ska också ett eller två webbinarier arrangeras på temat fiskevård och förvaltning. Utbildningarna sker via mötesplattformen Zoom och det är enkelt att delta. Det enda ni egentligen behöver är en dator eller telefon med internetanslutning. 

 

Program 2022    

 

Svenska sötvattensmusslor – artkunskap, förvaltning och fiskevård
Onsdag 19/10, 18:00 – 20:00
Ett webbinarium med Sportfiskarnas egen musseldoktor Niklas Wengström riktat mot alla våra anslutna föreningar som förvaltar vatten. Fokus ligger på våra svenska sötvattensmusslor, hur de kan inventeras och skyddas och hur naturvård med musslor i fokus också gynnar situationen för fisken.
Anmälan görs till: utbildning@sportfiskarna.se, namn och förening och vilket webbinarium som avses räcker som info.

 

Valberedningsutbildning tillsammans med Studiefrämjandet
Tisdag 8/11, kl 17:30 – 20:30.
Information och anmälan finner ni här: Valberedningsutbildning för Sportfiskarna (studieframjandet.se)

 

Föreningskunskap/styrelseutbildning tillsammans med Studiefrämjandet
Tisdag 22/11, 17:30- 20:30 (Del 1) och tisdag 29/11, 17:30-20:30 (Del 2)
Information och anmälan finner ni här: Föreningskunskap / Styrelseutbildning för Sportfiskarna (studieframjandet.se) 

 

Fiskutsättningar
Onsdag  23/11, kl 18:00 – 20:00.
Ett medlemsmöte som fokuserar kring sättfiskfrågan. Såväl tillgång som tillstånd har varit problem för våra föreningar under de senaste åren. Sportfiskarnas tjänstemän redogör för förbundets påverkansarbete i frågan. Representant från Havs- och vattenmyndigheten deltar och presenterar myndighetens utgångspunkter. Mötet är också viktigt ur aspekten att förbundet kan få konkret och direkt input kring hur säsongen har fortlöpt för våra föreningar och hur eventuell problembild ser ut.
Anmälan görs till: utbildning@sportfiskarna.se, namn, förening och vilket webbinarium som avses räcker som info.

 

Vad erbjuder Sportfiskarna alla sina anslutna föreningar?
Onsdag 7/12, 18:00 – 20:00
Ett webbinarium där Sportfiskarnas medlemsenhet presenterar alla de medlemsförmåner som man som ansluten förening kan nyttja genom sitt medlemskap. Ett stort utrymme finns för frågor!
Anmälan görs till: utbildning@sportfiskarna.se, namn och förening och vilket webbinarium som avses räcker som info.

 

Ni deltar på samtliga webbinarier via Sportfiskarnas egen sida för digitala möten:

 Sportfiskarna – ZOOM – Sportfiskarna Live