Miljö

Sportfiskarna är idag en miljöorganisation med ett brett fokus på fisk och vattenmiljö. Förbundet genomför konkreta fiskevårdsåtgärder i mycket stor omfattning, både genom egna anställda fiskebiologer och via våra anslutna lokalföreningars ideella arbete. Miljöarbete innebär även påverkan i viktiga frågor: exempelvis att förändra vattenlagstiftningen, miljöanpassa vattenkraften, stoppa utfiskningen av havet och att hejda exploateringen av alla våra olika vatten, från fjäll till kust.

AKTUELLT