Utbildning Fiskevård och Förvaltning

Under 2023 fortsätter Sportfiskarna med att ta fram nytt utbildnings-, inspirations-, och informationsmaterial riktade mot våra föreningar med fokus på fiskevård och förvaltning. På denna sida kommer ni föreningsmedlemmar att löpande att kunna anmäla er till olika digitala minikurser med film som utgångspunkt. Formatet är "on demand" - ni gör kursen när ni har möjlighet.

Årets minikurser kommer löpande att läggas till i utbudet. Först ut är tre kurser som syftar till att ge grundläggande teori och praktik kring några av de vanligaste fiskevårdsåtgärderna som idag görs av Sportfiskarnas anslutna föreningar. Kurserna består av filmer och är befriade från diverse kursuppgifter och de kan såklart även ses gemensamt i grupp - till exempel i klubblokalen.

De minikurser ni i nuläget kan anmäla er till är:

* Trädplantering kring rinnande vatten -  Här besöker vi en skånsk slättå där en ny fåra har grävts ut och där det finns stora behov av att plantera träd och buskar för att motverka erodering och ge skuggning och skyddsmiljöer för vandrande havsöring och andra fiskarter.

* Anläggande av lekbbäddar i rinnande vatten -  I dessa två filmer anlägger vi lekbäddar i en stadsnära bäck i Malmö där havsöringen vandra upp varje höst. Vi kikar också på hur vi kan arbeta med död ved i rinnande vatten.

* Så bygger ni en risvase - Sportfiskarna är i dessa tre filmer på besök i de värmländska skogarna där vi bygger pålade risvasar och enklare "julgransvasar" i syfte att  tillföra skyddade lek- och uppväxtmiljöer för olika insjöarter.

När ni framöver ska logga in på vår utbildningsplattform kan ni klicka här.

 

Har ni frågor? Kontakta utbildning@sportfiskarna.se