Mer friluftsliv i skolan

Under de senaste åren har Sportfiskarna varit med och fortbildat mer än 1200 svenska pedagoger. Vi brinner för att sprida våra kunskaper om friluftsliv, fiske och livet under ytan till de viktiga personer som varje dag möter våra barn i skolan. Dessutom kommer Sportfiskarna till er! Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen reser vi runt i landet och arrangerar lärorika heldagar ute i naturen.

Utbilda dig för mer friluftsliv i lärandet

För lärare och fritidspedagoger erbjuder nu Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, och Naturskoleföreningen en kostnadsfri fortbildning "Mer friluftsliv i skolan" som utgår från Lgr 11 och hålls under en eller två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. Under 2017 blir det besök med fortbildning på 10 nya orter!
Under dagarna blandas övningar i samarbete, matlagning och lägerbygge med vattenbaserade undersökningar, miljölekar och praktiskt fiske. Emellan alla aktiviteter blir det givande samtal under bar himmel kring utomhuspedagogik, skolnära natur och värdet av ett rikt friluftsliv i skolan.

Mer information och anmälan:
Märta Berg, projektledare Naturskyddsföreningen, 08-702 65 46, marta.berg@naturskyddsforeningen.se