Mer friluftsliv i skolan

Under de senaste åren har Sportfiskarna varit med och fortbildat över 3000 svenska pedagoger. Vi brinner för att sprida våra kunskaper om friluftsliv, fiske och livet under ytan till de viktiga personer som varje dag möter våra barn i skolan. Dessutom kommer Sportfiskarna till er! Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen reser vi runt i landet och arrangerar lärorika heldagar ute i naturen.

Utbilda dig för mer friluftsliv i lärandet

För lärare och fritidspedagoger erbjuder nu Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, och Naturskoleföreningen en kostnadsfri fortbildning "Mer friluftsliv i skolan" som utgår från Lgr 22 och hålls under en eller två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. Under 2024 blir det besök med fortbildning på 15 orter i landet! 450 pedagoger ska vidareutbildas.
Under dagarna blandas övningar i samarbete, matlagning och lägerbygge med vattenbaserade undersökningar, miljölekar och praktiskt fiske. Emellan alla aktiviteter blir det givande samtal under bar himmel kring utomhuspedagogik, skolnära natur och värdet av ett rikt friluftsliv i skolan.

Anmälan för 2024 öppnar under första kvartalet av året, mer information finner du här.