Rädda östersjötorsken

Torsken var länge en självklarhet. Idag är bestånden allvarligt hotade. I Östersjön har 90 % av torsken försvunnit på 30 år och den som finns kvar är liten och mager. Fiskekvoterna har under lång tid varit högre än vad forskare rekommenderat. Årtionden av överfiske har lett till den nuvarande krisen. Övergödning och olagliga utkast har gjort saken än värre. 

Gör vi inget nu lever torskens betydelse för våra kustsamhällen, sportfisket och det småskaliga yrkesfisket bara kvar i minnet. Ett stopp för bottentrålning kan vara räddningen för torsken i Östersjön!

 


På 30 år har mer än 90 % av torsken försvunnit.

År 1984 fiskades otroliga 400 000 ton torsk upp i Östersjön. Men bara 30 år senare, 2016, hade den totala mängden fångad torsk minskat till endast 30 000 ton. Och detta trots effektivare fångstmetoder. Huvudanledningen är såklart att fisket inte har varit hållbart i Östersjön och att torsken helt enkelt håller på att försvinna från vårt östliga innanhav.

Botten är nådd för torsken

Bottentrålning är verkligen botten. För torsken. Men för det kommersiella fisket är den både
effektiv och lönsam, så länge det finns torsk. Vilket det kanske inte gör länge till om den typen
av fiske får fortsätta. I Öresund är det förbjudet att bottentråla och där finns livskraftiga
bestånd av torsk. Om vi stoppar trålen även i Östersjön får torsken där en chans att
återhämta sig.

Det var en gång en torsk

Det kan låta otroligt idag, men Östersjön var länge känt för sitt torskfiske. Att åka ut på någon
av de många fjärdarna och pilka torsk var inget ovanligt, ofta med en god dagsfångst av
välvuxen torsk som resultat. Idag är det mycket få sportfiskare som ens försöker ge sig ut
efter torsk, det har blivit för svårt att fånga en torsk med krok i Östersjön till följd av överfisket.

De små får gå. Eller?

Det kan låta självklart att fångad fisk som är för liten för att ätas släpps tillbaka i havet. Men de
småfiskar som fastnar i bottentrål skadas och dödas till stor del vid fångsten. Varje år slängs
miljontals skadade småtorskar överbord i Östersjön, trots att det är förbjudet. Det innebär att
allt färre fiskar hinner växa sig stora och reproducera sig, och det drabbar Östersjötorsken
extra hårt där medelstorleken minskat de senaste åren.

Låt oss prata om bifångster

När man trålar efter torsk är det ju just den fisken man vill ha upp. Men trålen tar inte bara
torsk, utan rätt mycket annan fisk också. Enligt undersökningar kan bifångsterna från
bottentrålning ibland utgöra upp till en tredjedel av fångsten. Det vill säga, var tredje fisk
som fastnat i trålen fiskas upp och kastas sedan tillbaka, ofta skadad eller rent av död,
trots att det är förbjudet.

Minns du när lax var lyx och torsk vardag?

För bara några årtionden sen var torsk något vi åt som vardagsmat, medan den dyra laxen
kanske bara dök upp på matbordet vid speciella tillfällen. Idag är rollerna ombytta, lax är en
förhållandevis billig matfisk på grund av den odlade norska laxen, medan torsk istället blivit en
lyxvara. Tyvärr beror det inte på skiftande trender, utan på de allt minskande bestånden av
torsk i våra vatten, särskilt i Östersjön.