Holmadammen

Holmadammen vid Stora Holm på Hisingen är en grund, näringsrik damm med mycket växtlighet som sommartid täcker större delen av vattenytan. Fiskbeståndet utgörs av gädda, karp och ål. Det finns uppskattningsvis 50-100 karpar i dammen, ganska jämnt fördelade mellan fjällkarp och spegelkarp, och rekordfisken fjällkarpen "Moffa" vägde in på 16 100 gram i juni 2022. När karparna är aktiva rör de sig ofta i eller strax under ytan, vilket inbjuder till ett mycket spännande stalkingfiske. Yta: 2-3 ha.

Fisket sker med dygnskort.

All information om kortpriser, fiskeregler etc finns i vårt informationsblad om Holmadammen.

Kortet kan köpas online hos www.iFiske.se.

För den som är nyfiken på karpfisket i Holmadammen finns Facebook-gruppen Holmadammen.

Klicka på bilden för att öppna infobladet.