Regionkontor Nyköping

Sportfiskarnas kontor i Nyköping är en del av Region mitt och jobbar med fiskevårdsåtgärder för stärkta fiskbestånd och friskare miljö längs ostkusten och i regionens vattensystem, exempelvis Nyköpingsån.

Adress:
Kungsgatan 2
611 31 Nyköping
nykoping@sportfiskarna.se

Medarbetare:


Regionchef
Nils Ljunggren
08-410 80 623
nils.ljunggren@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård
Rickard Gustafsson
08-410 806 29
rickard.gustafsson@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård
Erik Johansson
070-350 29 88
erik.johansson@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård

Manfred Skog
08-410 80 682
manfred.skog@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård
Matilda Lundh Åkervall 
076 697 26 52
matilda.akervall@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård

Nikolas Hjelmdahl
0738- 68 35 27
nikolas.hjemdahl@sportfiskarna.se


Nationellt ungdomsansvarig
Victor Sandberg
08-410 80 611
victor.sandberg@sportfiskarna.se