Regionkontor Nyköping

Sportfiskarnas kontor i Nyköping är en del av Region mitt och jobbar med fiskevårdsåtgärder för stärkta fiskbestånd och friskare miljö längs ostkusten och i regionens vattensystem, exempelvis Nyköpingsån.

Adress:
Forsgränd 18
61133 Nyköping
nykoping@sportfiskarna.se

Medarbetare:


Regionchef
Nils Ljunggren
08-410 80 623
nils.ljunggren@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård
Rickard Gustafsson
08-410 806 29
rickard.gustafsson@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård
Erik Johansson
070-350 29 88
erik.johansson@sportfiskarna.se


Projektledare

Manfred Skog
08-410 80 682
manfred.skog@sportfiskarna.se