Internationell musselkonferens i Lund 28-30 september

svartaaan_musselrest...
Sportfiskarna restaurerar delar av Svärtaån i Sörmland. Foto: Rickard Gustafsson
På temat ”Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains” arrangeras i höst en internationell tredagars konferens om restaurering av vattendrag för tjockskalig målarmussla.

Konferensen som har fokus på restaurering av vattendrag är en avslutning på ett LIFE-projekt för den tjockskaliga målarmusslan. Under konferensens inledande två dagar presenteras aktuell forskning och åtgärder. Tredje dagen blir det fältexkursioner längs Fyleån och Klingavälvsån.

Åtgärder för mussla: bra för fisk
Den tjockskaliga målarmusslan är en så kallad EU-art, upptagen på art- och habitatdirektivet. Enligt EU ska alla vattendrag med tjockskalig målarmussla ha skydd som Natura 2000-områden. I och med att arten har ett brett värdfiskspektrum gynnas också många fiskarter av åtgärder för den tjockskaliga målarmusslan. Musslan är framförallt hotad av att vattendragen där de lever har förstörts på olika sätt.

– Förekomst av friska bestånd av våra olika sötvattensmusslor i vattendrag innebär att vattnet då är rent och att hela ekosystemet fungerar och att alla arter, inklusive fiskarna, mår bra och kan föröka sig. Sötvattensmusslor använder fisk som värddjur under sina larvstadier och samtliga musslor är faktiskt försurningskänsliga då de bygger upp sina skal med kalk, berättar biologen Niklas Wengström, Sportfiskarnas musselexpert.

Sportfiskarna har deltagit i projektet, bland annat genom att biologen Niklas Wengström deltog i uppstartsdelen av projektets forskning om värdfiskidentifikation. Sportfiskarna har vidare utfört biotopvård i Svärtaån och Vedaån i Sörmland, vilket även gynnar fiskarter som id, vimma, havsöring, lake och nejonöga.

Läs mer om LIFE-projektet här: www.ucforlife.se

Läs inbjudan till konferensen här.

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv