Karpfiske

Sportfiskarna erbjuder ett exklusivt karpfiske i Kärrsjön, på Södertörn strax söder om Huddinge. Kärrsjön är en liten vacker skogssjö med mycket fint fiske efter karpar i fin storlek. Även i många av de sjöar som ingår i Sportfiskekortet finns möjlighet att fiska karp, exempelvis i Mörtsjön vid Täby.

Om fisket i Kärrsjön:

Sjön är en liten och avlång skogssjö med 9 stycken fasta fiskeplatser, så kallade swims. 
Flera av swimmen är nya (iordninggjorda inför 2014) och det är fritt val av swim.
Fiskekortet gäller från 12.00 datumet man köper kortet till 12.00 dagen efter.
Kärrsjön erbjuder en naturskön, lugn och trivsam miljö och är ett av de bästa karpvattnen i Stockholmsområdet!
OBSERVERA att karpfisket är ett rent Catch& Releasefiske. All fångad karp ska alltså återutsättas oskadd.
Karta till parkeringsplats på Pelarängsvägen i Ådran.

Köpa karpfiskekort:

Fiskekort till Kärrsjön säljs via: www.ifiske.se >>