Fler fonder för fiskevårdsmedel:

Abu Garcia Fiskevårdsfond stöttar olika fiskevårdsprojekt och Göte Borgströms stiftelse beviljar bidrag till fiskevård och forskning kring sportfiske- och fiskevårdsfrågor. Ansökan till fonderna administreras av Sportfiskarna. Vi hjälper till med er ansökan. Kontakta oss för mer information.

Abu Garcia Fiskevårdsfond

ABU:s fond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.
Fondstyrelsen ser också gärna ansökningar från projekt som seminarium, undersökningar, opinionsarbete och annat som ökar intresset för fiskevård och förvaltning som gynnar sportfisket. Fonden verkar enligt principen att ge lokala initiativ hjälp till självhjälp. Både enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden kan söka bidrag. Abu Garcia Fiskevårdsfond grundades och finansieras av Abu Garcia, men ansökningarna administreras av Sportfiskarna.

Göte Borgströms fond för forskning

Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.

Ansökan ska alltid innehålla följande uppgifter:

-Namn på sökande förening eller organisation med kontaktuppgifter
-Var ska åtgärderna genomföras. Beskriv gärna så noggrant som möjligt
-Beskriv vad som ska göras i projektet och vad syftet är
-När under året ska åtgärderna genomföras
-Krävs det tillstånd från markägare eller myndighet för att genomföra projektet
-Kostnader / Budget
-Ska projektet finansieras med ytterligare pengar förutom från Göte Borgströms stiftelse eller ABU Garcia Fiskevårdsfond
-Utförs åtgärderna tillsammans med ytterligare aktör, exempelvis en annan förening eller företag

OBS! Ange på er ansökan om ni söker till Abu Fiskevårdsfond eller Göte Borgströms stiftelse.
Senaste datum för ansökan för åtgärder under kommande år är 1 mars 2024.

Skicka ansökan till:
Sportfiskarna,
Skruvgatan 5
211 24 Malmö
ELLER
fiskevardsfonden@sportfiskarna.se

Mer info:
Julius Jarving Ohlsson, 070-0209055, fiskevardsfonden@sportfiskarna.se