Fiske i Göteborg

Sportfiskarna erbjuder mängder av fiskemöjligheter i Göteborgsregionen. Sportfiskarna förvaltar och upplåter 58 fiskevatten genom det mycket förmånliga Gula Kortet. Här kan du fiska allt från multe, lax, gös, gädda och karp till lake och abborre! Sportfiskarna förvaltar även laxfisket i delar av Säveån. För den som vill fiska utplanterad laxfisk som regnbåge erbjuds fiske i Norra Långevattnet via Blå Kortet samt i Svartedalens Sportfiske norr om Kungälv. Även i några av Gula Kortets vatten planteras det ut regnbåge. Läs mer om våra olika fisken på undersidorna.
Klicka här för våra kontaktuppgifter.

 

AKTIVITETSPROGRAM 2019.DOC

AKTUELLT