Svenskt Friluftsliv

Sportfiskarna är medlem i paraplyorganisationen för ideella friluftsorganisationer, Svenskt Friluftsliv, och får via detta medlemskap finansiering till olika projekt och verksamheter med exempelvis inriktning på ungdomar, funktionshindrade och integration.

Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:

-Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
-Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
-Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
-Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
-Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.
-För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier/hur vi når når målen:
-Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna.
-Höja friluftslivets status i samhället.
-Vårda och värna allemansrätten.

Läs mer på: Svensktfriluftsliv.se