Region norr Gävle

Från kontoret i Gävle bedrivs fiskevård inriktad på att främst stärka kustnära rovfiskbestånd och på att skapa fria vandringsvägar och restaurera strömvatten.

Adress:
Sportfiskarnas Regionkontor Gävle
Storgatan 11
806 45 Gävle

gavle@sportfiskarna.se

Medarbetare:


Projektledare fiskevård, tf regionchef

Lars Ljunggren
0703-181745
lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Projektledare fiskevård
Jessica Dolk
072-732 64 64
jessica.dolk@sportfiskarna.se


Regionalt ungdomsansvarig

Pär Dahlgren
079-102 09 22
par.dahlgren@sportfiskarna.se