Laxen ska tillbaka till norska Modalselva

modalselva_alv_arne_...
Vackra Modalselva kan inom några år återfå ett laxbestånd! Foto: Alv Arne Lyse
Norrmännen jobbar målmedvetet på för att återskapa laxbestånd som slogs ut av försurningen! Ett aktuellt exempel på detta är Modalselva i Hordaland där det ursprungliga laxbeståndet slogs ut av försurning för många tiotals år sedan. Både laxrom och yngel har nu satts ut och kalkning påbörjades i maj. Förhoppningen är att man redan 2017 år kan få en återkomst av uppvandrande lax från havet.

Under några år har laxrom från den närliggande laxälven Vosso satts ut i älven och i år sattes även 8000 laxsmolt från Vosso kläckeri ut. Vossolaxen räknas som ett av världens mest storvuxna Atlantlax-bestånd. Genom att plantera ut rom från vildlax ger man dessa ett försprång i beståndsetableringen så att det blir svårare för rymlingar från laxodlingar att etablera sig i älven.

10 maj i år öppnades officiellt den nya kalkningsanläggningen i Espeneset i Modalen och kalkningen av Modalselva är nu i full gång. Med utsättningar och påbörjad kalkning är förhoppningarna bland sportfiskare nu stora om att om några få år kunna få fiska vildlax i älven igen. Fisket kommer efter årets säsong att vara stängt tills laxbeståndet är tillräckligt stabilt för att tåla fiske. Man har fått fiska och avliva lax i älven för att hindra rymd odlad lax att etablera sig. I och med att norska staten bidrar till kalkningsverksamheten är det även ett krav att ett kommande laxfisket i Modalselva ska vara tillgängligt för allmänheten då kalkningen bekostas med allmänna medel.

Läs hela artikeln om Modalselva från NJFF här: pH-status 2016-2.

Läs mer om Modalselva här: modalselva.com

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: kalkning, nykalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv