Alla ska ha tillgång till fjällfisket

För många av Sportfiskarnas medlemmar utgör fjällfisket och vistelsen i fjällnaturen årets viktigaste rekreationstillfällen. Generellt sett har fjällfisket oerhört stor betydelse för friluftsliv, livskvalité och svensk folkhälsa. Sportfiskarna bevakar och driver därför frågan om en fortsatt god tillgång för allmänheten.

Alla ska få fiska på fjället

Frågan om fjällfisket har blivit mycket auktualiserad i och med den så kallade Girjasdomen då Girjas sameby i Norrbottens län tilldömdes ensam rätt till att upplåta jakt och fiske på samebyns mark. Samebyn säljer sedan i februari 2020 jakt- och fiskekort enbart till folkbokförda i Norrbottens län. Fler samebyar kan komma att påbörja liknade processer med hänvisning till Girjasdomen. Samtidigt bereds nu frågan om jakt- och fiskerätten på statens mark ovan odlingsgränsen inom näringsdepartementet.

Fjällfisket ska vara tillgängligt för alla
Sportfiskarna tog inte ställning i frågan medan Girjasmålet pågick då förbundets linje har varit att den rättsliga processen om upplåtelserätten måste utredas först. Förbundet har dock hela tiden varit tydligt med att allmänheten ska ha god tillgång till fisket oavsett vem som äger rätten.

För många av Sportfiskarnas medlemmar utgör fjällfisket och vistelsen i fjällnaturen årets viktigaste rekreationstillfällen. Generellt sett har fjällfisket oerhört stor betydelse för friluftsliv, livskvalité och svensk folkhälsa.

Fortsatt god tillgång till fjällfisket är även en förutsättning för den regionala turismen, vilket inte minst är viktigt för lokala samiska turistentreprenörer. Att fiskekort endast säljs till närboende, som nu sker på Girjas samebys vatten, är en lösning som både hämmar regional utveckling och som kommer att utgöra en fortsatt grund till motsättningar och konflikter.

Sportfiskarna vill nå en gemensam lösning
Sportfiskarna ser stora fördelar med en nära dialog mellan de olika intressenterna för fjällfisket för att uppnå en långsiktigt hållbar upplåtelse av fjällfisket för allmänheten. Sportfiskarna ser bland annat möjligheter att bistå och arbeta med fiskevårdsfrågor och att utveckla fiskeupplåtelserna så att de både blir mer hållbara och bättre anpassade till renskötseln.

Läs mer här:

Ledare av förbundsordförande Joakim Ollén i Svenskt Fiske nr 1-2020: "Rätten till fiske"

Webbnyhet: Girjas sameby vann om jakt- och fiskerätten

Webbnyhet: Alla ska ha tillgång till fjällfisket

Webbnyhet: Sportfisket och jakten bör ingå i Girjasutredning