Bidrag till föreningar och distrikt

Sportfiskarna stöttar på olika sätt anslutna klubbars- och distrikts verksamhet. Nedan beskrivs de olika bidragsformer som förbundet erbjuder.

 


Tillgänglighets- och friluftsbidraget

Under 2024 fortsätter förbundet att dela ut det bidrag som syftar till att våra anslutna föreningar ska kunna göra sina fiskevatten ännu mer tillgängliga och välkomnande för medlemmar och allmänhet. Genom bidraget kan föreningar exemplevis söka medel för olika typer av handikapps- och tillgänglighetsanpassningar, inköp av hyr/lånebåtar, byggande av vindskydd/eldplatser och inköp av olika typer av informationsskyltar. Förbundet ersätter upp till 50 % av kostnader upp till max 20 000 kr. Krav på kvittoredovisning. Alla föreningar som upplåter fiske åt allmänheten kan söka. Även de förningar som enbart upplåter fiske åt sina medlemmar kan söka, förutsatt att föreningen har fler än 100 medlemmar. Max 1 ansökan per förening. Föreningar som beviljades medel under 2023 kan inte söka bidraget 2024. Löpande ansökningstid i mån av söktryck fram tills 1/10. Här gör ni er ansökan.

Aktivitetsbidraget 

Alla anslutna föreningar och distrikt kan söka ur Sportfiskarnas stora aktivitetsbidrag för fiskeaktiviteter. Totalt anslår förbundet 400 000 kr för 2024. Aktivitetsbidraget är uppdelat på Sportlovet, Aktivitetsbidraget och Höstlovet. Varje förening kan göra en ansökan för sportlovet, två för aktivitetsbidraget och en för höstlovet. Summorna som går att söka är 2000 - 6000 kr. Målgrupperna för samtliga bidrag är barn/ungdom, tjejer/kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.

Det sista ansökningsdatumet för Sportlovet är 9/2. För Aktivitetsbidraget går en första ansökningstid ut 31/3. Därefter delas medlen för Aktivitetsbidraget ut löpande i mån av tillgång. För Höstlovet gäller ett sista ansökningsdatum 18/10. Ansökningarna gör ni enkelt digitalt under Ansökan bidrag. Här finner ni också separata villkor för varje bidrag.

Distriktsbidrag samt Påverkansbidrag till distrikt

Distrikt kan söka ett administrativt grundbidrag på 6 000 kronor per år. För att ta del av distriktsbidraget måste en ansökan, med senaste årsmötesprotokoll samt bokslut och verksamhetsberättelse bifogat, skickas till Sportfiskarna.
Sedan 2016 finns möjligheten för distrikt att söka Påverkansbidrag för att lokalt eller regionalt driva förbundets kärnfrågor.
Blanketter för båda bidragen skickades till samtliga distrikt i början av 2023.
Mer information och eventuell ny blankett kan fås av medlemsenheten info@sportfiskarna.se.

Lokalt integrationsarbete

Förbundet har anslagit 100 000 kr för våra föreningars lokala integrationsarbete för 2024. Bidraget ska användas till fiskeaktiviteter som främjar lokala möten och kunskapsutbyten kring fiske, fiskeregler och allemansrätt – aktiviteter som på ett bra sätt välkomnar nya invånare och visar på det lokala fiskets möjligheter.

Bidraget kan sökas löpande under året via vårt digitala ansökningsformulär.
För mer information kontakta: hanna.eriksson@sportfiskarna.se

Sportfiskarnas fiskevårdsfond 

Sportfiskarnas fiskevårdsfond delar varje år ut pengar till klubbarna och distriktens fiskevårdsarbete. De senaste åren har ca 200 000 kr/år delats ut. Sista ansökningsdag 2024 är 1 mars. Läs mer om ansökan här.

Klassdraget 

Satsningen på klassdraget fortsätter. För varje klass ni tar ut på fiske i vår satsning på fiske under skoltid får klubben 1000 kronor och de deltagande barnen får ett pimpel- eller metspö! En friluftsdag med flera skolklasser kan alltså innebära pengar till klubben och fler glada barn med fiskeminnen för livet och nya fiskespö.
Mer information om Klassdraget

Folkspel 

Alla föreningar anslutna till sportfiskarna kan sälja lotter via Folkspel och få ett bra tillskott i kassan. Det är enkelt att komma igång och många nya lotterier finns att välja mellan, men även trotjänare som Bingolotter och Sverigelotten.
Kom igång med lottförsäljningen