Bidrag till föreningar och distrikt

Sportfiskarna stöttar på olika sätt anslutna klubbars- och distrikts verksamhet. Nedan beskrivs de olika bidragsformer som förbundet erbjuder. Observera att ni som anslutna föreningar även har rabatt på att sälja era fiskekort online via vår portal Fiskekort.se.


Aktivitetsbidraget 

Aktivitetsbidraget uppgår 2018 preliminärt till 400 000 kr och kan sökas av alla föreningar som är anslutna till Sportfiskarna. Det ekonomiska bidraget är tänkt att ge möjligheter för klubbar och distrikt att finna en ny målgrupp genom öppna och riktade fiskeaktiviteter. Våra lokalföreningar ansöker framförallt om medel för att arrangera barn- och ungdomsaktiviteter. Andra prioriterade områden är kvinnors fiske, integration och funktionshinder.

Aktivitetsbidraget 2018 är nu fördelat bland sökande lokalföreningar.

OBS! Bidraget ska vara redovisat senast 30/11 2018.

Redovisningsblankett Aktivitetsbidraget 2018.

Administrativt grundbidrag samt Påverkansbidrag till distrikt

Distrikt kan söka ett administrativt grundbidrag på 6 000 kronor per år. För att ta del av distriktsbidraget måste en ansökan, med senaste årsmötesprotokoll samt bokslut och verksamhetsberättelse bifogat, skickas till Sportfiskarna.
Nytt sedan 2016 är möjligheten för distrikt att söka Påverkansbidrag för att lokalt eller regionalt driva förbundets kärnfrågor.
Blanketter för båda bidragen skickas till samtliga distrikt i början av februari 2018.
Mer information och ny blankett kan fås av Henrik Helde på telefon 08-410 80 606 eller e-post: henrik.helde@sportfiskarna.se.

Lokalt integrationsarbete

Under 2018 har förbundet extra medel för klubbar och distrikts lokala integrationsarbete. Bidraget ska användas till fiskeaktiviteter som främjar lokala möten och kunskapsutbyten kring fiske, fiskeregler och allemansrätt – aktiviteter som på ett bra sätt välkomnar nya invånare och visar på det lokala fiskets möjligheter. Ansökningstiden är löpande fram till 30/10.
För mer information: Kontakta oscar.trowald@sportfiskarna.se
Ansök till integrationsarbete 2018 med denna blankett: Ansökan integration 2018

Sportfiskarnas fiskevårdsfond 

Sportfiskarnas fiskevårdsfond delar varje år ut pengar till klubbarna och distriktens fiskevårdsarbete. De senaste åren har ca 200 000 kr/år delats ut. Information om fonden, ansökningsförfarande med mera finns på länken nedan.
Läs mer om fiskevårdsfonden

Klassdraget 

Satsningen på klassdraget fortsätter. För varje klass ni tar ut på fiske i vår satsning på fiske under skoltid får klubben 1000 kronor och de deltagande barnen får ett pimpel- eller metspö! En friluftsdag med flera skolklasser kan alltså innebära pengar till klubben och fler glada barn med fiskeminnen för livet och nya fiskespö.
Mer information om Klassdraget

Folkspel 

Alla föreningar anslutna till sportfiskarna kan sälja lotter via Folkspel och få ett bra tillskott i kassan. Det är enkelt att komma igång och många nya lotterier finns att välja mellan, men även trotjänare som Bingolotter och Sverigelotten.
Kom igång med lottförsäljningen

Sälj era fiskekort på nätet

Fiskevårdsområden och fiskeklubbar kan även öka sina intäkter genom att sälja sina fiskekort på nätet. Nå ut till fler sportfiskare och få en enklare administration. Ingen årsavgift för föreningar anslutna till Sportfiskarna! Läs mer på: Fiskekort.se