Bidrag till föreningar och distrikt

Sportfiskarna stöttar på olika sätt anslutna klubbars- och distrikts verksamhet. Nedan beskrivs de olika bidragsformer som förbundet erbjuder. Med anledning av förbundets 100-årsjubileum inrättas under 2019 en särskild Jubileumsfond som då ska fördela 1 miljon kronor. Glöm inte heller att ni som anslutna föreningar även har rabatt på att sälja era fiskekort online via vår portal Fiskekort.se.

 


Aktivitetsbidraget 

2019 ersätts Aktivitetsbidraget med Jubileumsfonden. Här igenom kan du även söka bidrag för Sportlovet och Höstlovet. 
Läs mer här: Jubileumsfonden.

Administrativt grundbidrag samt Påverkansbidrag till distrikt

Distrikt kan söka ett administrativt grundbidrag på 6 000 kronor per år. För att ta del av distriktsbidraget måste en ansökan, med senaste årsmötesprotokoll samt bokslut och verksamhetsberättelse bifogat, skickas till Sportfiskarna.
Nytt sedan 2016 är möjligheten för distrikt att söka Påverkansbidrag för att lokalt eller regionalt driva förbundets kärnfrågor.
Blanketter för båda bidragen skickades till samtliga distrikt i början av februari 2019.
Mer information och ny blankett kan fås av Henrik Helde på telefon 08-410 80 606 eller e-post: henrik.helde@sportfiskarna.se.

Lokalt integrationsarbete

Förbundet har anslagit 100 000 kr för våra föreningars lokala integrationsarbete för 2019. Bidraget ska användas till fiskeaktiviteter som främjar lokala möten och kunskapsutbyten kring fiske, fiskeregler och allemansrätt – aktiviteter som på ett bra sätt välkomnar nya invånare och visar på det lokala fiskets möjligheter.

Bidraget kan sökas löpande under året via Sportfiskarnas Jubileumsfond.
För mer information kontakta: oscar.trowald@sportfiskarna.se

Sportfiskarnas fiskevårdsfond 

Sportfiskarnas fiskevårdsfond delar varje år ut pengar till klubbarna och distriktens fiskevårdsarbete. De senaste åren har ca 200 000 kr/år delats ut. Under 2019 ersätts Fiskevårdsfonden av Jubileumsfonden och summan höjs till totalt 1 miljon kronor. Information om fonden, ansökningsförfarande med mera finns på länken nedan.
Jubileumsfonden

Klassdraget 

Satsningen på klassdraget fortsätter. För varje klass ni tar ut på fiske i vår satsning på fiske under skoltid får klubben 1000 kronor och de deltagande barnen får ett pimpel- eller metspö! En friluftsdag med flera skolklasser kan alltså innebära pengar till klubben och fler glada barn med fiskeminnen för livet och nya fiskespö.
Mer information om Klassdraget

Folkspel 

Alla föreningar anslutna till sportfiskarna kan sälja lotter via Folkspel och få ett bra tillskott i kassan. Det är enkelt att komma igång och många nya lotterier finns att välja mellan, men även trotjänare som Bingolotter och Sverigelotten.
Kom igång med lottförsäljningen

Sälj era fiskekort på nätet

Fiskevårdsområden och fiskeklubbar kan även öka sina intäkter genom att sälja sina fiskekort på nätet. Nå ut till fler sportfiskare och få en enklare administration. Ingen årsavgift för föreningar anslutna till Sportfiskarna! Läs mer på: Fiskekort.se