Klassdraget 2019 är nu igång!

Tack vare bidrag från Svenskt Friluftsliv har vi haft möjlighet att ytterligare skala upp vårt populära skolfiskeprojekt. Sedan 2007 har mer än 100 000 skolbarn deltagit i Klassdraget. Upplägget är enkelt: den lokala fiskeföreningen hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning. Klassdraget 2019 är nu igång, nytt för i år är möjligheten att göra er anmälan digitalt!

Klassdragets enkla upplägg
Den lokala fiskeklubben hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning.

Varje deltagande klass får:
25 kompletta metspön eller pimpelspön
Ett digitalt pedagogiskt inspirationskompendium (återfinns på denna sida)

Arrangerande klubb får 1000 kr i bidrag/klass! Vi erbjuder både mete och pimpel! Tänk på att varje godkänt Klassdrag måste föregås av en ansökan! Glöm inte att läsa igenom villkoren på ansökningsblanketten!
OBS! Tänk även på att skolor och klubbar måste komma överens och göra en gemensam ansökan. Man kan således inte göra några direkta "bokningar" av Klassdrag via denna sida. Klicka här för att hitta en fiskeförening ansluten till oss "Hitta en fiskeklubb".

 

 OBS! Möjligheten finns nu till digital anmälan - formuläret finner du i vänstra spalten.


Blanketter mm 

Ansökningsblankett Klassdraget förening

Ansökningsblankett Klassdraget MEFIS

PIMPELSPÖN kommer att börja kunna skickas ut 28/1 2019.


Inspirationshäfte:
Inspirationshäfte!

Ifyllbart diplom till deltagande klasser
Diplom

Mer information om Klassdraget:

Medlemsenheten 08-41080600
klassdraget@sportfiskarna.se