540 klasser får fiska i Klassdraget under 2017!

Tack vare bidrag från Svenskt Friluftsliv har vi haft möjlighet att ytterligare skala upp vårt populära skolfiskeprojekt. Sedan 2007 har mer än 90 000 skolbarn deltagit i Klassdraget. Målsättningen i år var att ta ut 540 klasser eller omkring 13 500 skolbarn på fiske under skoltid 2017 - en ny rekordsatsning! Upplägget är enkelt: den lokala fiskeföreningen hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning.

OBS! Klassdraget är slut för 2017

Vi vill tacka alla föreningar och skolor som deltagit i Klassdraget under 2017. Projektet har tagit ut 540 skolklasser på fiske och därmed är målen redan uppnådda och alla spön är utskickade.

Med anledning av detta så kan man inte längre söka Klassdraget under 2017. Vi kommer ut med information om 2018 så fort vi vet mer.

Klassdragets enkla upplägg

Den lokala fiskeklubben hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning.

Varje deltagande klass får:
25 kompletta metspön eller pimpelspön
Handböckerna "Fiskehandboken" och "Följ med på fiske"
Infofolder om Allemansrätten
Fiskefilmen "Fiska, Fiska, Fiska!"
Pedagogiskt inspirationskompendium

Arrangerande klubb får 1000 kr i bidrag/klass! Vi erbjuder både mete och pimpel! Tänk på att varje godkänt Klassdrag måste föregås av en ansökan! Glöm inte att läsa igenom villkoren på ansökningsblanketten!
OBS! Tänk även på att skolor och klubbar måste komma överens och göra en gemensam ansökan. Man kan således inte göra några direkta "bokningar" av Klassdrag via denna sida. Klicka här för att hitta en fiskeförening ansluten till oss "Hitta en fiskeklubb".

Blanketter mm

Redovisningsblankett Klassdraget för fiskeföreningar

Blanketter för pedagoger som gått fortbildningen "Mer friluftsliv i skolan":
Redovisningsblankett Klassdraget för fortbildade MEFIS-pedagoger

Inspirationshäfte med bilagor:
Inspirationshäfte!
Håvningsövning
Referenser till Inspirationshäfte

Ifyllbart diplom till deltagande klasser
Diplom

Mer information om Klassdraget:

Medlemsenheten 08-41080600
klassdraget@sportfiskarna.se