600 klasser fick fiska med Klassdraget under 2018!

Tack vare bidrag från Svenskt Friluftsliv har vi haft möjlighet att ytterligare skala upp vårt populära skolfiskeprojekt. Sedan 2007 har mer än 100 000 skolbarn deltagit i Klassdraget. Målsättningen i år var att ta ut 600 klasser eller omkring 15 000 skolbarn på fiske under skoltid - en ny rekordsatsning som gick hem! Upplägget är enkelt: den lokala fiskeföreningen hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning. Klassdraget kommer tillbaka 2019 - håll utkik här!

Klassdragets enkla upplägg
Den lokala fiskeklubben hjälper skolan att arrangera en friluftsdag där fiske ingår som en central del. Sportfiskarna och branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel sponsrar med utrustning.

Varje deltagande klass får:
25 kompletta metspön eller pimpelspön
Handböckerna "Fiskehandboken" och "Följ med på fiske"
Infofolder om Allemansrätten
Pedagogiskt inspirationskompendium

Arrangerande klubb får 1000 kr i bidrag/klass! Vi erbjuder både mete och pimpel! Tänk på att varje godkänt Klassdrag måste föregås av en ansökan! Glöm inte att läsa igenom villkoren på ansökningsblanketten!
OBS! Tänk även på att skolor och klubbar måste komma överens och göra en gemensam ansökan. Man kan således inte göra några direkta "bokningar" av Klassdrag via denna sida. Klicka här för att hitta en fiskeförening ansluten till oss "Hitta en fiskeklubb".

Blanketter mm 

ANSÖKAN ÄR STÄNGD FÖR 2018

Ansökningsblankett 2018 för föreningar

Ansökningsblankett för pedagoger som gått fortbildningen "Mer friluftsliv i skolan".

Redovisningsblankett Klassdraget 2018 för föreningar

Inspirationshäfte med bilagor:
Inspirationshäfte!
Håvningsövning
Referenser till Inspirationshäfte

Ifyllbart diplom till deltagande klasser
Diplom

Mer information om Klassdraget:

Medlemsenheten 08-41080600
klassdraget@sportfiskarna.se