Lediga tjänster

Vill du jobba på Sportfiskarna och bidra till att fisket blir bättre och till att rekrytera nya generationer sportfiskare? Är du intresserad av att jobba för den miljöorganisation som arbetar mest konkret för att förbättra vattenmiljön? Kolla då in våra lediga tjänster nedan.

Ekonom inom projektekonomi och ekonomisystem

Sportfiskarna söker en erfaren ekonom inom projektekonomi och  ekonomisystem. Är du intresserad av att jobba för den miljöorganisation som arbetar mest konkret för att förbättra vattenmiljön? Har du den erfarenhet och kompetens vi behöver för att utveckla ekonomistyrningen och våra arbetssätt? Hos oss blir du en del av en demokratiskt uppbyggd ideell organisation som i över 100 år arbetat för långsiktigt hållbara och sunda ekologiska principer.

De senaste 10 åren har varit expansiva i form av omsättning och anställda samt en kraftig ökning av projektverksamheten. Ekonomifunktionen är därav i behov av en erfaren Ekonom som kan utvärdera och utveckla nuvarande arbetssätt i ett första steg. Därefter följer kravställning, upphandling och urval av ekonomisystem med tillhörande stödsystem. En viktig avslutande del blir implementeringen av ett nytt arbetssätt och ekonomisystem i organisationen.   

Vi söker dig som allra helst har erfarenhet av att ha genomfört en liknande utveckling eller byte av ekonomisystem. Du känner dig bekväm och är kompetent i en projektledande roll där du får med dig andra på den förändring som måste till. Vi tror vidare att du har övergripande kunskap om olika ekonomisystem samt ser att du har erfarenhet av projektekonomi. Erfarenhet från ideella sammanhang samt intresse och förståelse för friluftsliv och miljöfrågor ses som meriterande.

Intresserad?
Ansök senast 17 maj 2020. Detta är en projektanställning under 12 månader och 50% omfattning. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Bromma. Har du en egen firma eller andra uppdrag vid sidan av är det inget hinder.

Läs mer och ansök här.

Sportfiskarna söker personal till Norrbotten

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, är en demokratiskt uppbyggd ideell intresseorganisation som sedan 1919 arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Det gör vi idag genom att verka inom fyra övergripande verksamhetsområden; fiskevård, främjande, förvaltning och påverkan. Vi söker nu en projektledare till Region Nord med placering på kontoret i Luleå.

Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll i en organisation på frammarsch. Hos oss får du möjlighet att arbeta med något du verkligen brinner för, självständigt och med konkreta resultat som följd. Vid din sida har du närmare 60 natur- och friluftsintresserade kollegor på elva kontor runt om i landet.

Projektledare med inriktning på ungdomsverksamhet
Som projektledare inom Sportfiskarnas barn- och ungdomsverksamhet är det din uppgift att få fler barn och ungdomar intresserade av att utöva fiske och friluftsliv, samt att öka kunskaperna inom vatten- och fiskevård.
En stor del av ditt arbete kommer att utgöras av Sportfiskarnas utomhuspedagogiska projekt Skolbäcken. I Skolbäcken bjuds skolklasser in för att lära känna ett vatten i sin närmiljö där de sedan, tillsammans med Sportfiskarnas personal, får genomföra praktiska fiskevårdsåtgärder.

Du kan läsa mer om Skolbäcken här på vår hemsida.

Viktiga samarbetspartners är skolor, kommuner, länsstyrelsen och andra organisationer. Du har budgetansvar och arbetar självständigt för att nå uppsatta mål. Vid sidan av Skolbäcken kommer du även att arbeta med olika typer av fiskeaktiviteter för att främja intresset för fiske.
Du samverkar med den ideella verksamheten i anslutna klubbar och distrikt samt har nära kontakt med förbundets medlemmar. Vi ser det som naturligt att du brinner för och har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och kunskap om vatten och miljö. Du kommer också, tillsammans med kollegor, att medverka i verksamhet inom fiskevård och förvaltning.
Anställningen är en projektanställning på cirka ett år med huvudsaklig fokus på Skolbäcken. Genom att bygga nätverk, aktivt söka finansiering och sjösätta nya projekt finns det för rätt person möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och att skapa möjligheter att göra tjänsten permanent.

Kvalifikationer och egenskaper
Relevant utbildning, exempelvis inom pedagogik eller biologi, eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet.
Tjänsten kräver körkort. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du arbetar självständigt mot uppställda mål. Du är organiserad, flexibel och kan hantera flera projekt parallellt.
Som medarbetare på Sportfiskarna kommer du också att ansvara för att administrera och rapportera projekt, liksom att initiera och söka finansiering för nya projekt. Erfarenhet av projektarbete är därför meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av och förståelse för betydelsen av ideellt engagemang. Du som söker har ett genuint intresse för natur och friluftsliv. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Varaktighet och tillträde
Tjänsten är en projektanställning på cirka 12 månader. För rätt person finns möjlighet att skapa förutsättningar för en förlängning. Tillträde efter överenskommelse

Kontaktpersoner
Joel Norlin, regionchef: joel.norlin@sportfiskarna.se, 070-335 27 00.
Glenn Douglas, projektledare: glenn.douglas@sportfiskarna.se, 070-570 22 89

Ansökan
Ansökan bestående av personligt brev och CV tas emot via jobb@sportfiskarna.se. Ange ”Luleå” i ämnesraden. Självklart ser vi gärna sökanden av båda könen.

Anställningsintervjuer kommer att börja hållas från 1 juni, men fortsätt skicka in ansökan om du inte redan har ansökt. Anställningsintervjuer kommer att hållas digitalt.

Sportfiskarna Region Syd söker konsult med expertkunskaper inom akvatisk ekologi och fiskeribiologi

Sportfiskarna Region Syd avser att upphandla en experttjänst inom ämnesområdet akvatisk ekologi och fiskeribiologi för arbete inom projektet LIFE Connects.

Experttjänsten ska främst utgöra ett kvalificerat kompetensmässigt stöd till Sportfiskarna i rollen som ansvariga för uppföljning av projektets arbete med återställning av habitat i strömmande vatten. Men ska även kunna bistå i övrigt arbete som Sportfiskarna utför inom ramarna för projektet LIFE Connects.

Arbetsuppgifter
Experten ska kunna utföra följande arbetsuppgifter inom det ämnesområde som uppdraget omfattar:

• Utforma och planera uppföljningsprogram för biologiskt återställningsarbete i strömmande vatten som även inbegriper utrivning av dammar och kraftverk.

• Utföra kvalificerad fältprovtagning inklusive elfiske och telemetrimärkning av fisk samt utvärdera resultat från fiskräknare.

• Genomföra utbildningar avseende fältprovtagningar i strömmande vatten samt organisera och genomföra guidningar och fältbesök i projektvattendrag.

• Granska åtgärdsförslag och koppla dessa till relevanta uppföljningsprogram och potentiella forskningsstudier.

• Samverka med forskare och forskningsinstitutioner inom pågående projekt.

• Samverka med myndigheter, företag och intresseorganisationer och bistå med kompetens beträffande återställnings- och uppföljningsarbete i vatten.

• Medverka och bistå i olika former av kommunikation beträffande återställnings- och uppföljningsarbete i strömmande vatten.

SKA-krav

Experten ska:

Ha specialistkompetens inom ämnesområdena fiskeribiologi, akvatisk ekologi med inriktning på strömmande vatten samt ha erfarenhet av forskning inom områdena.

Ha god erfarenhet av forsknings- och uppföljningsarbete i strömmande vatten.

Ha god erfarenhet från märkningsförsök och utvärdering av fiskvandring rörande laxfisk och ål i vattendrag.

Ha god erfarenhet av elfiskeundersökningar inklusive analys och utvärdering av resultat.

Ha erfarenhet av värdfiskstudier för sötvattenmusslor.

Arbetets utförande
Arbetet sker både enskilt och i samverkan med personal vid Sportfiskarna Region Syd i Malmö samt med representanter för övriga medverkande inom projekt LIFE Connects. Arbetet omfattar utredningsarbete, planering, kunskapsförmedling samt medverkan vid möten, seminarier och i fältarbete. Planering och samråd sker vid projektmöten som Sportfiskarna kallar till.

Beräknad arbetstid per år och månad
Arbetstiden beräknas uppgå till maximalt ca 160 timmar per år eller till i genomsnitt ca 15 timmar per månad. Arbetstiden kan dock komma att variera i betydande grad mellan exempelvis fältsäsong och övrig tid.

Uppdragets varaktighet
Uppdraget varar i två år från och med avtalets undertecknande, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år.

Svar
Anbud märkt ”Expert Sportfiskarna Region Syd” skickas senast den 31 maj via mejl till: jobb@sportfiskarna.se

Utvärdering

Grad av kompetens och erfarenhet rörande angivna SKA-krav

Kostnad per timme

Erfarenhet av arbete inom LIFE-projekt


Kort om LIFE CONNECTS

Inom LIFE CONNECTS kommer åtgärder genomföras i sju vattendrag (Rönne å, Verkeån, Helge å, Mörrumsån, Alsterån, Emån och Virån i tre län (Skåne, Blekinge och Kalmar) i södra Sverige. Projektet syftar till att återskapa ekosystemfunktioner- och tjänster i berörda vattendrag, samt stärka bestånd av lax, ål, flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla (projektets fyra målarter).

Länsstyrelsen Skåne är projektägare med Uniper, Sportfiskarna, Länsstyrelsen Kalmar, Klippans kommun, Havs- och vattenmyndigheten och Karlstads universitet som partners. Projektet är sexårigt och sträcker sig till 2025.

Projektets viktigaste åtgärder innefattar:

1) Nedmontering av vattenkraftverk och dammar i syfte att återställa fria vandringsvägar och unika forsmiljöer.

2) Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.

3) Förbättringar av livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter.

4) Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.

5) Forsknings– och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.

Projektet har en tydlig vetenskaplig ansatts som inkluderar forskning kopplat till uppföljning av åtgärder, ekosystemfunktioner, socioekonomi och migrationsekologi av fisk. I synnerhet kommer omfattande studier av fiskvandring göras på arterna lax och ål, men även av värdfiskstudier för flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Detta görs i syfte att erhålla kunskaper om hur åtgärderna ska utformas samt av deras effekt. Forskningsstudier och övrig uppföljning kommer i huvudsak bedrivas av Karlstads universitet, Sportfiskarna och externa aktörer, varför koordination och utbildning kommer krävas för att säkerställa kostnadseffektivitet och kvalitet.

För ytterligare information kontakta: Anders Karlsson, Sportfiskarna Region Syd, telefon 040-685 87 31 eller mejla anders.karlsson@sportfiskarna.se