Sportfiskarna Region Mitt

Sportfiskarnas Region mitt jobbar med sportfiskefrågor och fiskevård i Mälardalsregionen med omnejd. Region mitt har två kontor, ett i Stockholm och ett i Nyköping. Målet med fiskevården i regionen är främst att förbättra bestånden av rovfiskar, som gädda och abborre längs ostkusten och att återskapa starka fiskbestånd i inlandets sjöar och vattendrag. Vi återskapar våtmarker (så kallade gäddfabriker), river vandringshinder, bygger fiskvägar och restaurerar lekmiljöer. Region mitt bistår även sportfiskeklubbar och genomför omfattande ungdomsverksamhet. Genom oss kan du även köpa fiskekort till ett drygt 40-tal fiskevatten i Stockholmsområdet.

Telefon:
08-410 80 680
Växeln öppen vardagar 13:00 - 15:00

Adress:
Sportfiskarna Region mitt
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma
E-post:
stockholm@sportfiskarna.se

Medarbetare:


Regionchef
Nils Ljunggren (stationerad i Nyköping)
08-410 80 623
nils.ljunggren@sportfiskarna.se


Tillsynssamordnare/fiskekortsfrågor

Tomas Jonsson
073-551 96 34
tomas.jonsson@sportfiskarna.se


Regionalt fiskevårdsansvarig
Micael Söderman
08-410 80 625
micael.soderman@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård
Malin Kjellin
08-410 80 613
malin.kjellin@sportfiskarna.se 


Projektledare fiskevård

John Kärki
08-410 80 684
john.karki@sportfiskarna.se


Regionalt ungdomsansvarig
Mattias Andersson
08-41080641
mattias.andersson@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård

Felix Johansson
08-410 806 28
073 227 86 28 
felix.johansson@sportfiskarna.se