Klassdraget Pedagoger

Har du gått Sportfiskarnas fortbildning "Mer friluftsliv i skolan" eller någon annan fortbildning kopplat till Klassdraget kan ni ansöka om utrustning och delta med er klass. 

OBS! Om ni genomför med en klubb ska klubben göra beställning och ansöka under fliken "Klassdraget klubb".

 

OBS! Nytt koncept

Vi kommer inte längre dela ut spön till varje elev. Skolan beställer 1-4 set (25 spön/set) för genomfröande som man sedan använder för kommande aktiviteter under året samt följande år. Ni behåller alltså spöna på skolan! Det kommer gå att beställa nya set längre fram för behov när revar eller spön behöver bytas ut. Alla klasser som deltar är med i utlottning av en klassresa! Se villkor och info nytt koncept under blanketter nedan för mer info.

Varje deltagande klass får:
- Varsin Fiskehandbok till eleverna om man väljer att beställa

- Ett digitalt pedagogiskt inspirationskompendium (återfinns på denna sida)

- Varje klass som genomför Klassdraget är med i en utlottning av en klassresa av ett värde av 20 000 kr. Gäller endast klasser som är anmälda via formuläret.

 

OBS! Minst två ansökningar måste göras första gången. En för beställning av utrustning och en för anmälan aktivitet. Läs noga igenom stegen nedan innan ni beställer. 

  

 

Beställning och Anmälan:

1. Beställ den utrustning som ni behöver genom att klicka på "Beställning Pimpelutrustning"  eller "beställning mete" ovan. 

2. Anmäl den klass eller klasser som ska genomföra Klassdraget genom att klicka på "Anmäl aktivitet" ovan. OBS! att detta är ett separat formulär (att beställa utrustning innebär inte att klassen är anmäld). 

- Om möjligt en klass per ansökan eller max en ansökan per skola.
Här beställer ni även "Fiskehandboken" om ni vill dela ut till eleverna
 

3. Efter genomförd aktivitet redovisar ni i redovisningsformulär (forumlär kommer läggas upp).

Beställ utrustning minst 14 dagar innan första genomförandet. 

 

Material och blanketter

Vilkor för Klassdraget 

Info nytt koncept

Inspirationshäfte

 

 

Diplom (ifyllbart för utskrift)

 

Huvudfinansiär:

 

Med stöd från: