Region Syd

Sportfiskarnas Region Syd arbetar med ungdomsverksamhet, satsningar på tätortsnära fiske och fiskevård, restaurering av hårt exploaterade vattenmiljöer, samordnad förvaltning av fisket i Öresund, bättre fiskeregler för kustfisket och ökat samarbete med Danmark i viktiga fiskefrågor.

Adress:
Sportfiskarna Region syd
Skruvgatan 5
211 24 Malmö

syd@sportfiskarna.se

Medarbetare:


Regionchef, biträdande generalsekreterare
Anders Karlsson
040-685 87 31
anders.karlsson@sportfiskarna.se


Regionalt Ungdomsansvarig
Patrick Friestad
073 20 15 723, 040 68 58 733
patrick.friestad@sportfiskarna.se  


Projektledare fiskevård
Julius Jarving Ohlsson
070-020 90 55
julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se


Projektledare fiskevård
Ebbe Berglund
0790 69 06 20
ebbe.berglund@sportfiskarna.se


Regionalt Ungdomsansvarig
Amir Rastkerdar 
040-685 87 32
amir.rastkerdar@sportfiskarna.se