Skänk julgranen till fiskarna

Risvasar av exempelvis gamla julgranar är en av de enklaste fiskevårdsåtgärderna man kan göra. Naturligt, nedbrytbart material i form av träd och ris i vattnet ger skydd och lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Ofta blir det även bra fiskeplatser. Vi har samlat konkreta tips och info om var risvasar gör nytta och vilka regler som gäller. Våra anslutna föreningar kan även söka bidrag för att lägga ut risvasar.

Vill du också ta vara på den plundrade julgranen, eller riset från höströjningen, och samtidigt göra en insats för fiskarna i ett vatten nära dig? I många vatten är miljön idag kraftigt påverkad och fiskarna saknar naturliga skydd och lekplatser, här gör risvasar nytta. Bland annat i många stadsnära vatten, längs kalavverkade stränder och i kraftigt rensade vattendrag. Här nedan följer några tips på hur du bygger en risvase.

Tillverkning:

Se vår informationsfilm om risvasebygge på Youtube: ”Så bygger du enklast en risvase - och hjälper fiskarna”. 

Den kanske enklaste modellen av risvasar får du genom att binda en stor bukett av ris eller granar som sedan försänks med tyngder. Till detta behöver du:

•    Någon typ av ris, exempelvis grenar, sly eller ekologiska julgranar
•    Biologiskt nedbrytbart rep, exempelvis av hampa eller sisal
•    Tyngder att försänka vasen med, så som betongblock eller sten

Bind ihop ditt ris eller dina julgranar med nedbrytbart rep, tänk på att vågor och is kan slita i vasarna och att det därför är viktigt att binda ihop dem ordentligt, och fäst sedan repet i den tyngd du valt att använda. Den färdiga vasen sänks ned på ett lämpligt djup, gärna på mellan 2-5 meter. Du kan lägga i din vase från båt eller från is. Sågar du upp en vak i isen är det dock viktigt att du märker upp den tydligt, exempelvis med pinnar, band och/eller granruskor. Tänk också på att inte placera vasen så att den påverkar båttrafik eller badande.

Bor du där isen ligger om vintrarna kan du med fördel bygga en större vase direkt på isen och låta vårsolen göra jobbet med att sänka ned den. Till detta behöver du:

•    Någon typ av ris, så som grenar, sly eller ekologiska julgranar
•    Biologiskt nedbrytbart rep, exempelvis av hampa eller sisal
•    Tyngder att försänka vasen med för, så som betongblock eller sten
•    Slanor av valfritt träslag, gärna runt 10 cm i diameter och 6-9 meter långa

Börja med att kontrollera att isen är minst 10 cm tjock och se till att du har isdubbar, ispik, kastlina och en kompis med dig ut. Borra fyra hål i isen där du slår ner dina slanor. Se till att slå ner slanorna djupt i bottensedimentet så att de står stadigt när isen börjar röra på sig framåt vårkanten. Innanför slanorna lägger du sedan ditt ris.
När du har byggt en hög av ris drar du rep över alltsammans som du fäster i tyngderna. Dra även rep mellan slanorna. Isen smälter långsammare under vasen där solen inte kommer åt och repen ser till att hålla den på plats så att inte isflak och ris glider iväg framåt vårkanten och lägger sig tillrätta på närmaste badplats. 
När isen smält dras vasen ned till botten av tyngderna. Slanorna markerar upp vasen så att båtar kan hålla avstånd och du vet var du ska lägga dina abborrpass under sommaren.

Att tänka på:

•    Du behöver be om tillstånd från mark- och fiskerättsägaren om du bygger risvasar på någon annans vatten. I Lantmäteriets e-tjänst ”Vem äger fastigheten?” hittar du enkelt vem som äger marken. Markägaren är ofta, men inte alltid, även fiskerättsägare men se till att fråga om du är osäker. 
•    Risvasar kräver i regel inte något särskilt tillstånd då de inte bedöms skada allmänna eller enskilda intressen. De går under det som brukar kallas ”undantaget” i fiskevårdssammanhang (11 kap. 12 § i Miljöbalken). Det har dock hänt att kommuner har krävt att en s.k. anmälan om vattenverksamhet görs för risvasar. Fråga din kommun eller länsstyrelse för att få veta vad som gäller hos just dig. Tänk på att vara ute i god tid då det ofta kan ta lite tid att få svar från våra myndigheter.
•    Vill du bygga din risvase inom naturreservat eller andra skyddade områden behöver du ansöka om dispens. Det gör du vanligen hos länsstyrelsen.

Du vet väl att du kan söka bidrag för att bygga risvasar?

Föreningar som är anslutna till Sportfiskarna och vill genomföra någon typ av fiskevårdsåtgärd kan söka bidrag från vår fiskevårdsfond. På www.sportfiskarna.se/miljö/fiskevårdsfonden kan du läsa mer! Sista ansökningsdatum är 1 mars.

Vill du stötta vår fiskevård?

Du kan bidra till vår fiskeårdsverksamhet genom att bli medlem eller genom att ge oss ett bidrag. Företag kan stötat vår verksamhet genom att bli så kallad Företagssupporter. Läs mer här: Stötta Sportfiskarna.