Rapporter

På de här sidorna presenterar vi ett urval av våra rapporter om fiskevård, vattenmiljö, försurning och fiskeförvaltning från senare år. Klicka på länkarna nedan för att ladda hem rapporterna. Söker du någon annan av våra rapporter kan du kontakta oss.
Du kan också beställa våra böcker om fiskevård i webbutiken.

Läs våra rapporter

Kontakta oss om du vill ha rapporterna i tryckt version.

Strömmingsfisket i Södra Bottenhavet, en rapport om uttaget av strömming i Bottenhavet, baserad på en sammanställning av fångstdata, olika provfisken, studier och statistik.

Skolbäcken: Som ett rinnande vatten? Utvärdering av Sportfiskarnas satsning på naturvårdsinriktad utomhuspedagogik 

Restaurering av vattendrag med dammar - Med exempel på dammutrivning

Fiskevård för abborre - Åtgärder i sötvatten för mer abborre på kusten
Sportfiskarna 2017

Populationsförstärkande åtgärder för flodpärlmusslan i Björkån

Sportfiskarnas policy för säl och skarv

Rikedomar runt rinnande vatten - De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft 

Kustnära lekområden för fisk i Sörmland - Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention i kustvattendrag inom Södermanlands län
Sportfiskarna 2015

Nykalkningsbehovet i Sverige - Granskning av okalkade vatten och återförsurning 2014
- en utredning av Hans Oscarsson

Undersökning av tillsyn av vattenverksamheter
Sportfiskarna 2013

Åtgärdsbehov för gädda och abborre - Åtgärdsbehov och pågående åtgärder längs ostkusten
Sportfiskarna 2012


Kustnära lekområden för fisk i norra Hälsingland
– Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering i kommunerna Hudiksvall och Nordanstig
Sportfiskarna 2012

Kustnära lekområden för fisk i Gävle kommun
– Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering
Sportfiskarna 2012

Åtgärder för mer rovfisk
– Förstudie storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd
Sportfiskarna 2012

Havsöring i Sverige 2012 - Status, fiske och förvaltning
Sportfiskarna 2012

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder
Sportfiskarna 2012

Kustnära lekområden för fisk i Stockholms län
– Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention
Sportfiskarna 2011

Kustnära lekområden för fisk på Gotland
– Åtgärdsförslag för ökad fiskrekrytering och näringsretention
Sportfiskarna 2011

Lokalt vatten- och fiskevårdarbete
En undersökning av kommunernas vatten- och fiskevårdarbete, sammanfattning
Sportfiskarna 2011

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund - RAPPORT 1,2010, sammanfattning
Vattenkraften i elcertifikatsystemet–till nytta eller till skada för miljön?

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund - RAPPORT 1,2010, fullängdsversion
Vattenkraften i elcertifikatsystemet–till nytta eller till skada för miljön?
 

Catch and Release vid gäddfiske
Examensarbete för naturvetenskaplig kandidatexamen i Biologi
Tobias Fränstam, Sportfiskarna 2009