Återförsurning hotar med neddragen kalkning

oringungar_800
Foto: Lars Vallin
Sportfiskarna lanserade i december 2013 en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och påverkan i frågan. Kalkningen är fortsatt nödvändig för sportfisket i stora delar av landet.

– Allt är inte dystert nattsvart med försurningen, vi har till exempel ett mycket bra havsöringsfiske på Västkusten, framförallt i Bohuslän, trots att området är bland de värst försurade i landet. Kalkningen skapar här enorma värden för biologisk mångfald, sportfiske, turism, friluftsliv och folkhälsa, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Nytt fokus viktigt
Många försurade vatten har nu återhämtat sig och livet har återvänt tack vare minskade nedfall och en väl fungerande nationell kalkningsverksamhet. Merparten av laxbestånden i södra Sverige har räddats och upprätthålls med kalkning. Men kvarvarande försurningskällor som internationell sjöfart och fortsatt höga kväveutsläpp måste åtgärdas. Även skogsbrukets ökande uttag av biobränsle hämmar återhämtningen. Ökad askåterföring och en försiktighetsprincip vid uttag av biobränsle är viktiga framtida frågor för Sportfiskarna, vilket tas upp i förbundets nya policy. Sportfiskarna avser vidare att fortsatt bevaka kalkningsverksamhetens effektivisering och minskade kalkvolymer. Flera länsstyrelser varnar för att man inte kan dra ner mer på kalkvolymerna utan att riskera biologiska skador.

– Försurningen måste bekämpas genom att både åtgärda kvarvarande försurningskällor och fortsätta kalka försurade vatten. Sportfiskarna tänker inte godta att fortsatta neddragningar av kalkningen får orsaka biologiska skador. Det finns tydliga indikationer på att exempelvis öring minskar då kalkningen dras ned i olika vatten. Mängder av unika fiskbestånd i hela landet har tidigare räddats genom kalkning. Det är en framgångssaga för svensk naturvård som vi inte får slösa bort, säger Stefan Nyström.

Nykalkning bortglömd fråga
10 % av alla landets försurade vatten kalkas inte idag. Om vi ska uppfylla kravet på god status i våra vatten enligt EU:s vattendirektiv bör fler vatten omfattas av kalkningsverksamheten. Någon fullständig kartläggning av nykalkningsbehovet har aldrig genomförts. Mer resurser krävs för att både kartlägga och åtgärda okalkade vatten.

– Nykalkningen är en fråga vi inte kommer att släppa. Vi vet att det finns försurade vatten med stora naturvärden som aldrig kalkats. Mer resurser måste helt enkelt skjutas till för länsstyrelsernas arbete, kommenterar Stefan Nyström.

Läs Sportfiskarnas policy här.

Kontaktpersoner:
Stefan Nyström, 08-410 80 631, stefan.nystrom@sportfiskarna.se

Anders Karlsson, 040-685 87 31, anders.karlsson@sportfiskarna.se
 

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv