Försäkring av föreningsaktiva

Försäkra era ideella krafter! Genom vår speciella försäkring tecknad i samarbete med Svedea kan ni skydda era aktiva medlemmar under fisketillsyn och annat arbete i föreningens regi.

Om försäkringen - extra skydd åt föreningens eldsjälar 

Alla föreningar anslutna till Sportfiskarna kan köpa en olycksfallsförsäkring för de medlemmar som arbetar på uppdrag av föreningen. Detta gör att föreningarna kan skydda sina tillsynsmän, ungdomsledare, fiskevårdare och styrelseledamöter, när de utför sina uppdrag i föreningen.
Försäkringen, som går att teckna via Sportfiskarna hos SVEDEA, gör att föreningarna får ett mycket förmånligt pris på olycksfallsförsäkring som kan tecknas av distrikt, medlemsklubbar och förbundsklubbar för de som arbetar ideellt på uppdrag av föreningen.
För att kunna hålla kostnaderna nere har Sportfiskarna förenklat administrationen och säljer försäkringen med fem försäkringstagare åt gången. Ju fler försäkringar föreningen tecknar, desto billigare blir det per försäkring!

Vilka kan föreningen försäkra?
Tillsynsmän, fiskevårdare, ungdomsledare, styrelseledamöter och övriga personer som arbetar ideellt på uppdrag av föreningen föreningen/distriktet.

Vad omfattar försäkringen?
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under arbete på uppdrag av föreningen/distriktet som är medlem i Sportfiskarna, samt direkt resa till och från sådant arbete.
Mer information om invaliditetsbelopp mm. finns i ansökningsblanketten på denna sida.
För frågor om försäkringens omfattning, kontakta SVEDEA
För övriga frågor kontakta Sportfiskarna:
08-410 80 600, info@sportfiskarna.se
Ansökningsblankett föreningsförsäkring

Skadeanmälan
Försäkrad person som råkar ut för olycksfall ska kontakta SVEDEA på 0771-160 199 för att få hjälp och får därefter fylla i en skadeanmälan och skicka in till Svedea på mejl (skadorforetag@svedea.se) alternativt per post:
Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
Blankett skadeanmälan

För skada inträffad före 2015-04-01
Försäkrad person som råkat ut för olycksfall i samband med sitt uppdrag i föreningen före 2015-04-01 ska göra skadeanmälan till Trygg Hansa på telefon: 0771-111 500
Uppge försäkringsnummer 23462