HaV satsar på utökad kompetens med kalkplaner

Under 2015 planerar Havs- och vattenmyndigheten att erbjuda utbildning i att upprätta kalkplaner, ett område där det generellt är en brist på spetskompetens.

Det finns idag ett litet fåtal entreprenörer som erbjuder konsulttjänster med att upprätta kalkplaner.  Många länsstyrelser och huvudmän saknar generellt själva denna kunskap vilket även kan leda till svårigheter i att följa upp upprättade kalkplaner. Det finns därmed en efterfrågan att fler aktörer ska kunna upprätta kalkplaner.

– Vi tror att vi skulle få högre kvalitet på verksamheten med fler som har kompetensen. Vi ser även att vi därigenom skulle kunna göra besparingar. Det finns ett uppdämt behov av revideringar av kalkplaner, men också av nyplaneringar, säger Bengt Epperlein på Värmlands Kalkningsförbund.

Kunskapsläget med att upprätta kalkplaner ser lite olika ut på olika Länsstyrelser. Under året har exempelvis länsstyrelserna i Gävleborgs län och i Värmlands län samarbetat med att upprätta nya kalkplaner med stöd av sakkunnige Ingemar Abrahamsson på HaV.

– Svårigheterna med att upprätta kalkplaner blir störst i stora och mer komplicerade åtgärdsområden där det ingår flera olika kalkningsmetoder. Här skulle det behövas mer kompetens, säger Ingemar Abrahamsson, handläggare på HaV.

Enligt Ingemar Abrahamsson kommer HaV först att gå ut med en enkät till kalkningsansvariga på länsstyrelser och huvudmän för att undersöka intresset för en utbildning. Preliminärt kommer sedan 2-3 utbildningstillfällen att erbjudas under 2015.
 

Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv