Fiske i region Mitt

Sportfiskarna erbjuder fiske i ett 40-tal vatten via vårt fiskekort Sportfiskekortet i Stockholm. Här kan du fiska exempelvis gädda, abborre, gös, sutare, karp och flera andra arter. Från och med 2020 upplåter vi fisket i Nyköpingsån. Vi arbetar för ett bra fiske i våra vatten genom fisketillsyn, informationsskyltar och fiskevårdsåtgärder. Vi erbjuder även regnbågsfiske i Mellansjön på Värmdö och ett exklusivt karpfiske i Kärrsjön. Läs mer om våra fisken på undersidorna. OBS: det finns nu nya kostrekommendationer  för fisk från flera vatten i Stockholm.

Kontaktuppgifter till Region Mitt >>

AKTUELLT