Redovisa Tillgänglighetsbidrag

 

Här kan du redovisa de insatser du har beviljats medel för.

Era kvitton skickas till utbildning@sportfiskarna.se. Märk ärenderutan "Kvitton Tillgänglighetsbidraget #klubbens namn#."